چاپ روی رسانه خاص

1392/5/25

جدول زیر رسانه های خاص موجود برای هر سینی را نشان می دهد.

[Note]

هنگام استفاده از رسانه های خاص، توصیه می شود هر بار یک کاغذ در سینی بگذارید. حداکثر تعداد ورودی رسانه را برای هر سینی بررسی کنید (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

انواع

سینی ۱

سینی دستی

Plain

Thick

Thin

Bond


Color


CardStock


Labels


Transparency


Envelope


Preprinted


Cotton


Recycled

Archive

(●: پشتیبانی می شود، خالی: پشتیبانی نمی شود)

نوع رسانه ها در ترجیحات چاپ نشان داده شده است. گزینه نوع کاغذ امکان می دهد، نوع کاغذی که در سینی قرار می گیرد را مشخص نمایید. این تنظیم در فهرست نمایش داده می شود، تا بتوانید آن را انتخاب كنید. به این ترتیب بهترین نتیجه چاپ را بدست خواهید آورد. در غیر این صورت، کیفیت چاپ مورد نظر ممکن است به دست نیاید.

 • Plainکاغذ ساده عادی. اگر دستگاه شما تک رنگ است و روی کاغذهای ۶۰ تا ۹۰ گرم بر متر مربع چاپ می کند این نوع کاغذ را انتخاب کنید.

 • Thickکاغذ ضخیم ۹۰ تا ۱۰۵ گرم بر متر مربع.

 • Thinکاغذ نازک ۶۰ تا ۷۰ گرم بر متر مربع.

 • Bondکاغذ ۱۰۵ تا ۱۲۰ گرم بر متر مربع.

 • Colorکاغذ با زمینه رنگی ۷۵ تا ۹۰ گرم بر مترمربع.

 • CardStockکاغذ کارتی ۹۰ تا ۱۶۳ گرم بر مترمربع.

 • Labelsبرچسب ۱۲۰ تا ۱۵۰ گرم بر متر مربع.

 • Transparencyکاغذ ترانسپرنت ۱۳۸ تا ۱۴۶ گرم بر مترمربع.

 • Envelopeپاکت ۷۵ تا ۹۰ گرم بر مترمربع.

 • Preprintedکاغذ از پیش چاپ شده یا سربرگ ۷۵ تا ۹۰ گرم بر مترمربع.

 • Cottonکاغذ کتانی ۷۵ تا ۹۰ گرم بر مترمربع.

 • Recycledکاغذ بازیافتی ۷۵ تا ۹۰ گرم بر مترمربع.

  [Note]

  هنگامی که از کاغذهای بازیافتی برای چاپ استفاده می کنید، خروجی های چاپ ممکن است چروک خورده باشند.

 • Archive۷۰ تا ۹۰ گرم بر متر مربع اگر لازم است کاغذهای چاپ شده را برای مدت زمان طولانی نگهداری کنید، مثلاً برای بایگانی، این گزینه را انتخاب کنید.

پاکت نامه

چاپ موفقیت آمیز روی پاکتها، به کیفیت آنها بستگی دارد.

برای چاپ پاکت نامه، محل تمبر در سمت چپ است و انتهای پاکت دارای محل تمبر ابتدا وارد چاپگر شده و وسط سینی دستی قرار می گیرد.

اگر پاکتها با چین و چروک یا خطوط مشکی پررنگ چاپ شوند، درپوش عقب را باز کنید و اهرم فشار را پایین بکشید و دوباره چاپ کنید. اجازه دهید درپوش عقب در حین چاپ باز باشد.

 1. اهرم فشار

 • در هنگام انتخاب پاکت ها، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  • وزن: وزن كاغذ پاكت نباید از ۹۰ گرم بر مترمربع بیشتر باشد، در غیر این صورت ممکن است گیر کند.

  • ساختار: پاكتها قبل از آغاز چاپ، باید صاف، با تاب خوردگی كمتر از ۶ میلی متر، بوده و نباید هوا داشته باشند.

  • شرایط: پاكتها نباید چروك خورده، پاره، یا آسیب دیده باشند.

  • دما: باید از پاكتهای سازگار با گرما و فشار دستگاه در حین عملیات استفاده كنید.

 • فقط از پاکت های دارای ساختار مناسب با تاخوردگی های تیز و درست استفاده کنید.

 • از پاکتهای تمبر خورده استفاده نکنید.

 • از پاکتهای دارای گیره، چفت، پنجره، لبه های پوشش دار، چسب دار، یا سایر مواد مصنوعی استفاده نکنید.

 • از پاکت های آسیب دیده یا پاکت هایی با کیفیت پایین استفاده نکنید.

 • اطمینان حاصل نمایید که درز هر دو طرف پاکت کاملاً تا گوشه پاکت ادامه دارد.

  1. قابل قبول

  2. غیر قابل قبول

 • برای پاکتهایی که نوار چسب دار جدا شدنی یا بیش از یک زبانه تاشو برای بسته شدن دارند باید از چسبهایی استفاده شود که با درجه حرارت چاپگر در حین چاپ به مدت ۰/۱ ثانیه، سازگار باشند. برگردانهای اضافی و نوارها ممکن است موجب چروک شدن، یا حتی گیر کردن پاکت در دستگاه شده و حتی به ذوب کننده آسیب برسانند.

 • برای به دست آوردن بهترين كيفيت چاپ، حاشيه ها را حداقل ۱۵ ميلی متر از لبه های پاكت فاصله دهيد.

 • از چاپ کردن روی بخش هایی که درزهای پاکت به هم می رسند خودداری کنید.

ترانسپرنت

برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، فقط از ترانسپرنتهایی که برای چاپگرهای لیزری طراحی شده اند استفاده کنید.

 • ترانسپرنت هایی كه برای این دستگاه استفاده می شوند باید قابلیت تحمل دمای ذوب دستگاه را داشته باشند.

 • پس از خارج كردن از دستگاه، آنها را روی یك سطح صاف قرار دهید.

 • ترانسپرنت های بدون استفاده را برای مدت طولانی در سینی دستگاه نگذارید. گرد و غبار ممكن است روی آنها جمع شود، و در نتیجه نقطه هایی در چاپ ایجاد شود.

 • برای جلوگیری از لك شدن آنها در اثر جای انگشت، آنها را با دقت جابجا کنید.

 • به منظور جلوگیری از رنگ پریدگی، ترانسپرنت های چاپ شده را برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار ندهید.

 • اطمینان حاصل کنید كه ترانسپرنت ها تاب نخورده اند، چروك ندارند و یا لبه های آنها پاره نیست.

 • از ترانسپرنت هایی که از صفحه پشتی جدا می شوند استفاده نکنید.

 • برای جلوگیری از چسبیدن ترانسپرنت ها به یکدیگر، اجازه ندهید که ورقها همانطور که چاپ می شوند روی هم قرار گیرند.

برچسب ها

برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، فقط از برچسب هایی که برای چاپگرهای لیزری طراحی شده اند استفاده کنید.

 • در هنگام انتخاب برچسب ها، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  • چسبها: مواد چسبنده باید در دمای ذوب دستگاه مقاوم باشند (حدود ۱۷۰ درجه سانتی گراد).

  • طرح: فقط از برچسب هایی استفاده کنید که هیچ گونه بازشدگی در لفاف پشت چسب نداشته باشند. برچسب ها ممکن است برگه هایی که فضاهایی بین برچسب ها دارند را جدا کنند و به سختی در دستگاه گیر کنند.

  • تاب برداشتن: برچسبها قبل از چاپ، باید به صورت صاف و با تاب خوردگی کمتر از ۱۳ میلی متر در هر جهت، قرار گرفته باشند.

  • شرایط: از برچسبهای چروك خورده، حباب دار یا دارای سایر علایم بازشدگی استفاده نكنید.

 • دقت کنید بین بر چسب ها هیچ گونه مواد چسبنده بدون پوشش وجود نداشته باشد. مواد چسبنده بدون پوشش مى تواند در حین چاپ، به باز شدن بر چسب ها و گیر کردن کاغذ منجر شود. همچنین مواد چسبنده بدون پوشش مى تواند به قطعات دستگاه آسیب برساند.

 • یک برگ بر چسب را بیش از یک بار به دستگاه ندهید. روکش چسبنده به گونه اى طراحى شده که فقط یک بار مى تواند از دستگاه عبور کند.

 • از برچسب هایی که در حال جدا شدن از لفاف پشتی خود هستند یا چروک هستند، و حباب دارند یا به هر ترتیبی آسیب دیده اند استفاده نکنید.

کاغذ کارتی/کاغذ با اندازه سفارشی

کارت پستال، کارت یا دیگر مواد با اندازه سفارشی را می توان با این دستگاه چاپ نمود.

 • روی رسانه های چاپی با عرض کمتر از ۷۶ میلی متر یا طول کمتر از ۱۲۷ میلی متر چاپ نکنید.

 • در برنامه کاربردی نرم افزار، حاشیه ها را حداقل ۶/۴ میلی متر از لبه های مورد چاپی تعیین کنید.

 • اگر وزن رسانه بیشتر از ۱۶۰ گرم بر متر مربع است، آن را از درپوش عقب چاپ کنید.

سر برگ یا کاغذ از پیش چاپ شده


یک رو

دورو

سینی ۱

رو به پایین

رو به بالا

سینی دستی

رو به بالا

رو به پایین

 • سر برگ یا کاغذ از پیش چاپ شده باید با استفاده از جوهر مقاوم در برابر حرارت چاپ شود که هنگام قرار گرفتن در مقابل حرارت ذوب دستگاه برای ۰/۱ ثانیه در چاپگر ذوب نشود، بخار نگردد یا گازهای خطرناک متصاعد نکند. مشخصات دستگاه خود را جهت مشاهده دمای ذوب دستگاه بررسی کنید.

 • جوهر سربرگ یا کاغذ از پیش چاپ شده باید غیر قابل اشتعال باشد و نباید روی غلتکهای چاپگر تأثیر بد داشته باشد.

 • فرم ها و سربرگ ها باید به منظور جلوگیری از ایجاد تغییرات در زمان نگهداری داخل لفاف و بسته بندی ضد رطوبت قرار داده شوند.

 • قبل از اینکه کاغذهای از پیش چاپ شده یا سربرگ ها را در چاپگر خود قرار دهید، مطمئن شوید که جوهر روی کاغذ خشک شده است. در حین فرآیند ذوب، جوهر خیس از کاغذ از پیش چاپ شده جدا می شود و باعث کاهش کیفیت چاپ می شود.

عکس

 • دقت کنید که از کاغذ عکس چاپگر جوهرافشان برای این دستگاه استفاده نکنید. این می تواند به دستگاه آسیب برساند.

براق

[Note]

هر بار یک کاغذ در سینی دستی بگذارید، سمت براق رو به بالا باشد.

 • رسانه های توصیه شده: برای این دستگاه، فقط کاغذ براق (Letter) ساخت HP Brochure Paper (محصول: Q6611A).

 • رسانه های توصیه شده: برای این دستگاه، فقط کاغذ براق (A4)، ساخت HP Superior Paper 160 glossy (محصول: Q6616A).

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0