مشکلات کیفیت چاپ در پرینتر

1392/5/25

اگر داخل دستگاه کثیف باشد یا کاغذ درست در دستگاه قرار داده نشده باشد، ممکن است با افت کیفیت چاپ مواجه شوید. برای برطرف ساختن مشکل به جدول زیر مراجعه کنید.

شرایط

راه حل های پیشنهادی

چاپ کم رنگ یا محو

 • اگر خطوط عمودی سفید رنگ یا بخشهای محو در صفحه ظاهر شوند، میزان تونر کم است. ممکن است بتوانید به طور موقتی طول عمر کارتریج تونر را افزایش دهید (به توزیع مجدد تونر مراجعه کنید). اگر این کار کیفیت چاپ را بهبود نبخشید، یک کارتریج تونر جدید نصب کنید.

 • ممکن است كاغذ مورد استفاده با مشخصات كاغذ همخوانی نداشته باشد؛ به عنوان مثال، كاغذ خيلی مرطوب يا خيلی زبر باشد (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • اگر تمام صفحه كم رنگ است، تنظیمات درجه وضوح روی خیلی پایین قرار دارد یا حالت صرفه جویی تونر فعال است. وضوح چاپ را اصلاح كرده و حالت صرفه جویی تونر را غیرفعال سازید. به صفحه راهنمای درایور چاپگر مراجعه کنید.

 • ترکیبی از چاپ کم رنگ یا لکه دار می تواند نشان دهنده آن باشد که باید کارتریج تونر را تمیز کنید (به تمیز كردن بخش داخلی مراجعه کنید).

 • ممکن است سطح روی بخش LSU در داخل دستگاه کثیف باشد (به تمیز كردن بخش داخلی مراجعه کنید).

لکه های تونر

 • ممکن است كاغذ مورد استفاده با مشخصات كاغذ همخوانی نداشته باشد؛ به عنوان مثال، كاغذ خيلی مرطوب يا خيلی زبر باشد (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • ممكن است غلطك انتقال كثیف باشد. بخش های داخلی دستگاه خود را تمیز کنید. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

 • ممکن است مسیر عبور کاغذ نیاز به تمیز کردن داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

حذف شدگی ها

اگر بخش های محو، غالباً به صورت دایره ای شکل هستند، و به صورت اتفاقی روی کاغذ قرار گرفته اند:

 • ممکن است فقط یک برگ کاغذ اشکال داشته باشد. سعی کنید کار چاپ را تکرار کنید.

 • میزان رطوبت کاغذ یکنواخت نیست یا نقاط مرطوب روی سطح کاغذ وجود دارد. کاغذی با مارک دیگر را امتحان کنید (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • دسته کاغذ اشکال دارد. مراحل ساخت ممکن است باعث پس زده شدن تونر از برخی بخش ها شود. کاغذی با نوع یا مارکی دیگر را امتحان کنید.

 • گزینه چاپگر را تغییر دهید و دوباره سعی نمایید. به بخش ترجیحات چاپ بروید و روی زبانه Paper کلیک کنید و نوع کاغذ را روی Thick تنظیم نمایید (به باز کردن ترجیحات چاپ مراجعه کنید).

 • اگر این مراحل مشکل را برطرف نساختند، با یک نماینده خدمات تماس بگیرید.

نقاط سفید

اگر نقاط سفید روی صفحه وجود دارد:

 • کاغذ بسیار خشن و گرد و غبار زیادی از کاغذ در دستگاه داخلی چاپگر می ریزد بنابراین ممکن است غلطک انتقال کثیف باشد. بخش های داخلی دستگاه خود را تمیز کنید (به تمیز كردن بخش داخلی مراجعه کنید).

 • ممکن است نیاز باشد مسیر عبور کاغذ را تمیز کنید (به تمیز كردن بخش داخلی مراجعه کنید).

خطوط عمودی

اگر خطوط عمودی سیاه روی صفحه ظاهر شدند:

 • ممکن است سطح (بخش درام) که در داخل دستگاه است، خراش برداشته باشد. کارتریج تونر را بیرون بیاورید و کارتریج جدیدی نصب کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

اگر خطوط عمودی سفید روی صفحه ظاهر شدند:

زمینه سیاه

اگر میزان سایه پس زمینه به میزان غیرقابل قبولی افزایش یافته است:

 • از کاغذی با وزن کمتر استفاده کنید (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • شرایط محیطی را بررسی کنید: شرایط خیلی خشك (رطوبت پایین) یا خیلی مرطوب (بیش از ۸۰% رطوبت نسبی) می تواند به افزایش سایه پس زمینه منجر شود.

 • کارتریج تونر قبلی را بیرون بیاورید و کارتریج جدیدی نصب کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

لکه تونر

اگر تونر روی صفحه ایجاد لکه کرد:

علایم تكراری عمودی

اگر علائمی به طورتکراری در فواصل مساوی روی سمت چاپ شده کاغذ مشاهده شوند:

 • ممکن است کارتریج تونر آسیب دیده باشد. اگر باز هم همان مشکل وجود داشت، کارتریج تونر را برداشته و کارتریج جدیدی نصب کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

 • ممکن است روی بخش هایی از دستگاه تونر وجود داشته باشد. اگر این مشکلات در پشت صفحه روی می دهند، به احتمال زیاد مشکل خود به خود پس از چاپ چند صفحه دیگر برطرف خواهد شد.

 • ممکن است مجموعه اتصال دهنده تونر آسیب دیده باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

در هم ریختگی پس زمینه

درهم ریختگی پس زمینه بر اثر توزیع اتفاقی ذرات تونر روی صفحه چاپ شده ایجاد می شود.

 • ممکن است کاغذ خیلی مرطوب باشد. چاپ را روی دسته کاغذ دیگری امتحان کنید. بسته های کاغذ را فقط در صورت لزوم باز کنید تا کاغذها رطوبت زیادی به خود نکشند.

 • اگر درهم ریختگی پس زمینه روی یک پاکت روی دهد، طرح بندی چاپ را تغییر دهید تا از چاپ شدن روی بخش هایی که در پشت آنها درزهای روی هم قرار گرفته وجود دارد، جلوگیری شود. چاپ کردن روی درزها می تواند مشکل ساز باشد.

 • اگر درهم ریختگی پس زمینه تمام سطح یك صفحه چاپ شده را در بر می گیرد، دقت چاپ را از طریق برنامه نرم افزاری یا ترجیحات چاپ خود تغییر دهید (به باز کردن ترجیحات چاپ مراجعه کنید).

نویسه های تغییر شکل یافته

 • اگر شکل نویسه ها درست نیست و تصاویر توخالی ایجاد می شود، ممکن است کاغذها خیلی صیقلی باشند. كاغذ متفاوتی را امتحان كنيد (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • اگر شکل نویسه ها درست نیست و اثری موجی ایجاد می شود، ممکن است بخش اسکنر نیاز به سرویس داشته باشد (به تمیز كردن بخش اسكنر مراجعه کنید).

کج شدن کاغذ

 • مطمئن شوید که کاغذ درست درون چاپگر قرار داده شده باشد.

 • نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • مطمئن شوید هادی ها خیلی سفت یا خیلی شل روی دسته کاغذ قرار نگرفته باشند.

تاب یا موج برداشتن

 • مطمئن شوید که کاغذ درست درون چاپگر قرار داده شده باشد.

 • نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. دو عامل دمای بالا و رطوبت می توانند موجب تاب برداشتن کاغذ شوند (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • دسته كاغذ موجود در سینی را پشت و رو كنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

چروک شدن

 • مطمئن شوید که کاغذ درست درون چاپگر قرار داده شده باشد.

 • نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • دسته كاغذ موجود در سینی را پشت و رو كنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

پشت صفحات چاپ شده کثیف است

نشتی و ریخته شدن تونر را بررسی کنید. بخش های داخلی دستگاه را تمیز کنید (به تمیز كردن بخش داخلی مراجعه کنید).

رنگ ثابت یا صفحات سیاه

 • ممکن است کارتریج تونر درست نصب نشده باشد. کارتریج را بیرون بیاورید و دوباره در جای خود قرار دهید.

 • ممکن است کارتریج تونر آسیب دیده باشد. کارتریج تونر را بیرون بیاورید و کارتریج جدیدی نصب کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

 • ممکن است دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

پخش شدگی تونر

 • بخش های داخلی دستگاه را تمیز کنید (به تمیز كردن بخش داخلی مراجعه کنید).

 • نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

 • کارتریج تونر را بیرون بیاورید و سپس کارتریج جدیدی نصب کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

 • اگر مشکل باز هم برطرف نشد، ممکن است دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

توخالی بودن نویسه ها

توخالی بودن نویسه ها به بخشهای سفید در نویسه ها اطلاق می شود که قاعدتاً باید سیاه باشند:

 • اگر از ترانسپرنت استفاده می کنید، نوع دیگری از ترانسپرنت را امتحان کنید. بعضی از توخالی بودن نویسه ها می تواند به دلیل ترکیب و جنس ترانسپرنت، عادی باشد.

 • ممکن است روی سمت نادرست کاغذ چاپ کرده باشید. کاغذ را بیرون بیاورید و پشت و رو کنید.

 • ممکن است کاغذ با مشخصات کاغذ همخوانی نداشته باشد (به مشخصات رسانه چاپی مراجعه کنید).

نوارهای افقی

اگر نوارهای افقی سیاه رنگ یا لکه مشاهده می شوند:

 • ممکن است کارتریج تونر درست نصب نشده باشد. کارتریج را بیرون بیاورید و دوباره در جای خود قرار دهید.

 • ممکن است کارتریج تونر آسیب دیده باشد. کارتریج تونر را بیرون بیاورید و کارتریج جدیدی نصب کنید (به تعویض كارتریج تونر مراجعه کنید).

 • اگر مشکل باز هم برطرف نشد، ممکن است دستگاه نیاز به تعمیر داشته باشد. با نماینده خدمات تماس بگیرید.

تاب برداشتن

اگر کاغذ چاپ شده تاب بر می دارد یا کاغذ به داخل دستگاه کشیده نمی شود:

 • دسته كاغذ موجود در سینی را پشت و رو كنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ۱۸۰ درجه بچرخانید.

 • گزینه چاپگر را تغییر دهید و دوباره سعی نمایید. به بخش ترجیحات چاپ بروید و روی زبانه Paper کلیک کنید و نوع کاغذ را روی Thin تنظیم نمایید (به باز کردن ترجیحات چاپ مراجعه کنید).

تصویری ناشناخته مکرراً روی تعدادی از صفحات بعدی نمایان می شود، یا پخش شدگی تونر، یا چاپ کم رنگ، یا آلودگی مشاهده می شود

ممکن است از دستگاه در ارتفاع ۱,۰۰۰ متر یا بالاتر استفاده شده باشد. ارتفاع زیاد ممکن است به شکل ریزش تونر یا چاپ کمرنگ بر کیفیت چاپ اثر بگذارد. تنظیمات ارتفاع مناسب را برای دستگاه تغییر دهید (به تنظیم ارتفاع مراجعه کنید).

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0