نكاتی در خصوص جلوگیری از تاب برداشتن كاغذ

1392/5/25

  1. در عقب را باز كنید.

  2. اهرم فشار هر دو طرف را به پایین بکشید.

    1. اهرم فشار

  3. [Note]

    اجازه دهید درپوش عقب در حین چاپ باز باشد.

    فقط زمانی استفاده شود که کاغذ بیش از ۲۰ میلی متر تاب برداشته باشد.

تگ ها