ضریب تصحیح لنز چیست؟

1392/5/1

همانطور که میدانید در برخی از دوربینهای DSLR برای استفاده از یک لنز عددی به نام ضریب تصحیح لنز را باید درنظر داشت. ضریب تصحیح لنز عددی است که در دوربینهای غیر فول فریم کاربرد دارد،سنسور این دوربینها کراپ هستند یعنی از یک سنسور فول فریم کوچکترند. ابعادسنسور فول فریم24X36 میلیمتر است که اندازه اش برابر همان فیلمهای عکاسی 135 یا 35 میلیمتری است. کانن 5D یکی از این دوربینهاست. دوربینهای فول فریم قیمتهای بالایی دارند. و البته علت اصلی آن همین ابعاد سنسور میباشد.

در مقابل دوربینهای کراپ و کامپکت هستند که سنسورهاشان کوچکتر از فول فریم هستند. مثلاً ابعاد سنسور کانن 550D برابر 22.3X14.9 میلیمتراست. و اگر قطر سنسور فول فریم را که عدد 43.27 میلیمتر است را بر قطر سنسور کراپ مثلاً 550D که برابر 26.82 میلیمتر است تقسیم کنید عدد 1.61 بدست می آید که ضریب تصحیح لنز است اما رابطه این ضریب با لنز چیست. از آنجا که لنز یک دوربین تصویر را بر روی صفحه حساس یا سنسور ایجاد میکند و ابعاد تصویر ایجاد شده به فاصله کانونی لنز ارتباط دارد یعنی لنز تعیین کننده ابعاد تصویر عبور داده از خویش است اما سنسور فقط بخشی از آن را ثبت میکند چون سنسور از تصویر ایجاد شده کوچکتر است ، پس سنسورکوچکترسهم کوچکتری از تصویر را برمیدارد و چون آن را در یک سایز برابر نمایش میدهد بنظر بزرگتر می آید. به عبارت دیگر گویی با کم شدن زاویه میدان دیداز یک لنز با فاصله کانونی بیشتر استفاده کردید. یعنی تله شده و چقدر تله شده؟ به اندازه ضریب تصحیح لنز. یعنی لنز 50 میلیمتری برای کانن 5D را روی دوربین کانن 550D قرار دهید به مانند لنز 80 میلیمتری عمل میکند. همین دلیل است که باعث میشود به خاطر گرانی لنزهای تله از دوربینهایی با سنسور کوچکتر استفاده کنیم. استفاده از یک لنز زوم با فاصله کانونی 28-135 میلیمتر بر روی کانن 550D نتیجه ای معادل لنز 45-217 میلیمتر بلحاظ ابعادی بدست میدهد. حالا با توجه به ابعاد سنسور فوجی HS20 که 6.4X4.8 میلیمتر است که ضریب تصحیح لنز آن برابر5.63 است نتیجه قرار دادن یک لنز تله 128 میلیمتری برای این دوربین برابرتله 720 میلیمتری عمل میکند. 128X5.63=720 و البته لنز موجود بر روی این دوربین زوم باتله 128 و واید4 میلیمتری است و به همین دلیل معادل یک لنز زوم 24-720 میلیمتری عمل میکند.

تگ ها