مدارهای مجتمع - IC

1392/4/29

در طول سالهای اخير قطعه ای به نام IC در بازار الكترونيک ارائه شد اين قطعه به نام IC كه مخفف دو كلمه Integrated circuit(مدارهای مجتمع) است.
 
مهمترين مشخصه آنها اندازه كوچک آنهاست به طوريكه اگر بخواهيم مداری را با استفاده از قطعات مجزا بسازيم تا كاری مطابق يک IC را انجام دهد تفاوت اندازه به صدها تا هزارها برابر ميرسد!
 
IC ها از جمله قطعاتی هستند كه نميتوان آنها راتعمير كرد و اگر فقط يكی از از هزاران اجزاء درونی آنها از كار بيفتد بايد كل IC را تعويض نمود.
 
ICها به روش های مختلف ساخته ميشود تنها عامل مشخص كننده ای كه هر IC چه عملكردی دارد، شماره قطعه است كه بر روی آن به صورت مجموعه ای از اعداد و حروف چاپ شده است .
 
تكنولوژی ساخت IC ها:
 
1 – تكنولوژی ( RDL(Resistor Diod Logic:در اين تكنولوژی از مقاومت و ديود به عنوان عناصر اصلی استفاده ميشود .
 
2-تكنولوژی(RTL(Resistor Transistor Logic: از مقاومت و ترانزيستور استفاده ميشود.
 
3-تكنولوژی(DTL(Diod Transistor Logic: از ديود و ترانزيستور استفاده ميشود.
 
4-تكنولوژی TTL: دراين تكنولوژی از ترانزيستور استفاده ميشود.
 
5-تكنولوژی MOS:در اين تكنولوژی از ترانزيستورهایMOS FET استفاده ميشود.
 
6-تكنولوژی CMOS:دراين تكنولوژی از ترانزيستورهای Mosfet افزايشی استفاده ميشود.
 
متداول ترين تكنولوژی برای ساخت IC ها تكنولوژی TTL و CMOS است.
 
مزايای استفاده از IC ها:
 
1- قيمت بسيار پايين
 
2- قابليت اطمينان
 
3- اندازه كوچک
 
4- عملكرد بهتر در سيستم ها الكترونيكی
 
دونوع IC به كار ميرود:
 
الف- IC های آنالوگ كه با سيگنال های پيوسته عمل ميكند:
 
اين IC ها در مدارات مقايسه كننده ،مبدل های ولتاژ به جريان، چند برابر كننده ها، فيلترها و... به كار ميروند.
 
ب- IC های ديجيتال يا منطقی كه با سيگنال های منطقی كارميكند:
 
اين سيگنال ها دارای دو حالت بالا و پايين هستند . اين IC ها در مدارات محاسبات رياضی در حافظه ها ، در شمارش گرها به كار ميروند.
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0