اهمیت شارژ کارتریج خوب

1392/4/12

همان گونه که در تصاویر زیر مشاهده می کنید  شارژ غیر حرفه ای می تواند باعث نشت تونر از کارتریج و پاشیدن آن در پرینتر شود . اما مشکل بزرگتر این است که هنگام پرینت ایجااد خال و لکه های رنگی نا منظم روی کاغذ می نماید و هرچه بیشتر پرینت کنید ، تونر ریزی زیادتر می شود . در این حالت علاوه بر اتلاف وقت و پول و از دست دادن آرامش روحی قادر به چاپ کارهای نا تمام خود نیز نیستید . همچنین کارتریج شارژ شده در این حالت غیر قابل تعمیر است و باید با کارتریج نو جایگزین شود .


تگ ها