کارتریج روی پرینتر شما

1392/4/8

وقتی شما یک پرینتر در اختیار دارید که به هر علتی ،کارتریج روی پرینتر شما نصب نیست و شما می خواهید پرینتر خود را راه اندازی کنید اولین چیزی که شما باید از آن اطلاع پیدا کنید این است که بدانید چه کارتریجی باید روی این دستگاه نصب گردد . فهرست زیر به شما کمک می کند که بدانید چه کارتریجی برای راه اندازی پرینتر خود نیاز دارید . ا HP LaserJet 92274A Print Cartridge HP LJ 4L/4ML/4P/4MP 92298A-X print cartridge HP LaserJet 4, 4M, 4M, 4M Plus, HP LJ 5, 5M, 5N Series Printers C3900A print cartridge LaserJet 4V, 4MV Series printers C3903A-F print cartridge HP LaserJet 5mp, 5p, HP LJ 6mp, 6p Series Printers C3906A-F print cartridge HP LaserJet 3100, 3150, HP LJ 5L, 6L Series Printers C3909A-X print cartridge HP LaserJet 5si, 5si Mopier, HP LJ 8000, 8000 mfp Series , HP LJ Mopier 240 C4092A print cartridge HP LaserJet 1100, HP LJ 3200 Series Printers C4096A-AC print cartridge HP LaserJet 2100, HP LJ 2200 Series Printers C4127A-D-X-XC print cartridge HP LaserJet 4000, HP LJ 4050 Series Printers C4129X print cartridge HP LaserJet 5000, HP LJ 5100 Series Printers C4149A black print cartridge HP LaserJet 8500, 8550 Printers, HP LJ 8550 MFP Series C4150A HP Color LaserJet C4150A Cyan Print Cartridge HP LaserJet 8500, 8550 Printers, HP LJ 8550 MFP Series C4151A HP Color LaserJet C4151A Magenta Print Cartridge HP LaserJet 8500, 8550 Printers, HP LJ 8550 MFP Series C4152A HP Color LaserJet C4152A Yellow Print Cartridge HP LaserJet 8500, 8550 Printers, HP LJ 8550 MFP Series C4153A imaging drum cartridge Color LaserJet 8500, 8550, 8550 MFP Series C4182X-XC print cartridge HP LaserJet 8100 Series MFPs, HP LaserJet 8100 Series Printer, HP LaserJet 8150 Series MFP, HP LaserJet 8150 Series MFP, HP LaserJet Mopier 320 Printer C4191A black print cartridge Color LaserJet 4500 and 4550 Series printers C4192A HP Color LaserJet C4192A Cyan Print Cartridge HP Color LaserJet 4500 Printer, HP Color LaserJet 4550 Printer C4193A HP Color LaserJet C4193A Magenta Print Cartridge HP Color LaserJet 4500 Printer, HP Color LaserJet 4550 Printer C4194A HP Color LaserJet C4194A Yellow Print Cartridge HP Color LaserJet 4500 Printer, HP Color LaserJet 4550 Printer C7115A-X print cartridge HP LaserJet 1000 Series Printers, HP LaserJet 1200 Series Printers, HP LaserJet 3300 Series Printers C8061A-D-X-XC print cartridge HP LaserJet 4100 Series MFP, HP LaserJet 4100 Series Printers C8543X-XC print cartridge HP LaserJet 9000 Series MFP, HP LaserJet 9000 Series Printers, HP LaserJet 9040 Series MFP, HP LaserJet 9040 Series Printers, HP LaserJet 9050 Series MFP, HP LaserJet 9050 Series Printers C8550A HP Color LaserJet Black Print Cartridge HP CLJ 9500 Series MFP, HP Color LaserJet 9500 Printer C8551A HP Color LaserJet C8551A Cyan Print Cartridge HP CLJ 9500 Series MFP, HP Color LaserJet 9500 Printer C8552A HP Color LaserJet C8552A Yellow Print Cartridge HP CLJ 9500 Series MFP, HP Color LaserJet 9500 Printer C8553A HP Color LaserJet C8553 Magenta Print Cartridge HP CLJ 9500 Series MFP, HP Color LaserJet 9500 Printer C9700A HP Color LaserJet C9700A Black Print Cartridge HP CLJ 1500 Printer, HP CLJ 2500 Printer C9701A cyan print cartridge Color LaserJet 1500 and 2500 Series printers C9702A yellow print cartridge Color LaserJet 1500 and 2500 Series printers C9703A magenta print cartridge Color LaserJet 1500 and 2500 Series printers C9720A-AD black print cartridge Color LaserJet 4600, 4610 and 4650 Series printers C9721A cyan print cartridge Color LaserJet 4600, 4610 and 4650 Series printers C9722A yellow print cartridge Color LaserJet 4600, 4610 and 4650 Series printers C9723A magenta print cartridge Color LaserJet 4600, 4610 and 4650 Series printers C9730A black print cartridge Color LaserJet 5500, 5550 Series printers C9731A cyan print cartridge Color LaserJet 5500, 5550 Series printers C9732A yellow print cartridge Color LaserJet 5500, 5550 Series printers C9733A magenta print cartridge Color LaserJet 5500, 5550 Series printers CB380A-AC HP Color LaserJet CB380A-AC Black Print Cartridge HP CLJ CP6015 Series Printer CB381A-AC HP Color LaserJet CB381A-AC Cyan Print Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer CB382A-AC HP Color LaserJet CB382A-AC Yellow Print Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer CB383A-AC HP Color LaserJet CB383A-AC Magenta Print Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer CB384A HP Color LaserJet CB384A Imaging Drum Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer, HP Color LaserJet CM6040 MFP CB385A HP Color LaserJet CB385A Image Drum Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer, HP Color LaserJet CM6040 MFP CB386A HP Color LaserJet CB386A Image Drum Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer, HP Color LaserJet CM6040 MFP CB387A HP Color LaserJet CB387A Image Drum Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP, HP CLJ CP6015 Series Printer, HP Color LaserJet CM6040 MFP CB390A-AC HP Color LaserJet CB390A-AC Black Print Cartridge HP CLJ CM6030 Series MFP, HP CLJ CM6040 Series MFP CB400A black print cartridge Color LaserJet CP4005 Series printers CB401A cyan print cartridge Color LaserJet CP4005 Series printers CB402A yellow print cartridge Color LaserJet CP4005 Series printers CB403A magenta print cartridge Color LaserJet CP4005 Series printers CB435A-AD print cartridge HP LaserJet P1005 Series Printer, HP LaserJet P1005 Series Printer, HP LaserJet P1006 Series Printer, HP LJ P1006 Series CB436A-AD print cartridge HP LaserJet M1120 Series MFP, HP LaserJet M1120/M1522 MFP, HP LaserJet M1522 Series MFP, HP LaserJet P1505 Series, HP LaserJet P1505 Series Printer CB540A black print cartridge Color LaserJet CP1500, CM1300, and CP1200 Series printers CB541A HP Color LaserJet Cyan Print Cartridge HP Color LaserJet CM1312 MFP, HP Color LaserJet CP1215 Printer, HP Color LaserJet CP1515n Printe, HP Color LaserJet CP1518n Printe CB542A HP Color LaserJet CB542A Yellow Print Cartridge HP Color LaserJet CM1312 MFP, HP Color LaserJet CP1215 Printer, HP Color LaserJet CP1515n Printe, HP Color LaserJet CP1518n Printe CB543A HP Color LaserJet CB543A Magenta Print Cartridge HP Color LaserJet CM1312 MFP, HP Color LaserJet CP1215 Printer, HP Color LaserJet CP1515n Printe, HP Color LaserJet CP1518n Printe CC364A-X-XC-XD print cartridge HP LaserJet P4014, HP LaserJet P4014 Series Printer, HP LaserJet P4015, HP LaserJet P4015 Series Printer, HP LaserJet P4515, HP LaserJet P4515 Series Printer CC388A-AD print cartridge HP LaserJet Pro M1136 Series, HP LaserJet Pro M1213 Series, HP LaserJet Pro M1216 Series , HP LJ P1007/P1008 Series CC530A-AD black print cartridge HP Color LaserJet CP2025 Series and CM2320 MFP Series printers CC531A cyan print cartridge HP Color LaserJet CP2025 Series and CM2320 MFP Series printers CC532A yellow print cartridge HP Color LaserJet CP2025 Series and CM2320 MFP Series printers CC533A magenta print cartridge HP Color LaserJet CP2025 Series and CM2320 MFP Series printers CD640C print cartridge HP LaserJet M5039 MFP Series CE250A-X HP Color LaserJet CE250A-X Black Print Cartridge HP CLJ CM3530 Series Printer CE251A cyan print cartridge HP CLJ CM3530 Series Printer, HP CLJ CP3525 Series Printer, HP LaserJet CM3530 Series CE252A yellow print cartridge HP CLJ CM3530 Series Printer, HP CLJ CP3525 Series Printer, HP LaserJet CM3530 Series CE253A magenta print cartridge HP CLJ CM3530 Series Printer, HP LaserJet CM3530 Series CE255A-X-XC-XD HP LaserJet CE255A-X-XC-XD Print Cartridge HP LaserJet P3015 Series Printer CE260A-X-XC HP Color LaserJet CE260A-X-XC Black Print Cartridge HP CLJ CM4540 MFP, HP CLJ CP4025 Printer, HP CLJ CP4525 Printer, HP CLJ CP4525m CE261A-AC HP Color LaserJet CE261A-AC Cyan Print Cartridge HP CLJ CP4025 Printer, HP CLJ CP4525 Printer, HP CLJ CP4525m CE262A-AC HP Color LaserJet CE262A-AC Yellow Print Cartridge HP CLJ CP4025 Printer, HP CLJ CP4525 Printer, HP CLJ CP4525m CE263A-AC HP Color LaserJet CE263A-AC Magenta Print Cartridge HP CLJ CP4025 Printer, HP CLJ CP4525 Printer, HP CLJ CP4525m CE264X-XC HP Color LaserJet CE264X-XC Black Print Cartridge HP CLJ CM4540 MFP CE266C print cartridge HP LaserJet M9050 Series MFP CE267C print cartridge HP LaserJet M4349 Series MFP CE270A HP Color LaserJet CE270A Black Print Cartridge HP CLJ CP5525 Printer CE271A Cyan print cartridge HP CLJ CP5525 Printer CE272A Yellow print cartridge HP CLJ CP5525 Printer CE273A Magenta print artridge HP CLJ CP5525 Printer CE278A print cartridge HP LJ Pro M1536 Printer Series, HP LJ Pro P1566, HP LJ Pro P1606 CE285A print cartridge HP LJ P1102, HP LJ Pro M1212, HP LJ Pro M1214 Series, HP LJ Pro M1217, LJ Pro M1132 CE301C cyan print cartridge HP Color LaserJet CM6049f MFP Series CE302C yellow print cartridge HP Color LaserJet CM6049f MFP Series CE303C magenta print cartridge HP Color LaserJet CM6049f MFP Series CE304C HP Color LaserJet CE304C Imaging Drum Cartridge HP Color LaserJet CM6049 MFP Ser CE305C HP Color LaserJet CE305C Imaging Drum Cartridge HP Color LaserJet CM6049 MFP Ser CE306C HP Color LaserJet CE306C Imaging Drum Cartridge HP Color LaserJet CM6049 MFP Ser CE307C HP Color LaserJet CE307C Imaging Drum Cartridge HP Color LaserJet CM6049 MFP Ser CE310A HP Color LaserJet CE310A Black Print Cartridge HP Color LJ Pro 100 MFP, HP LaserJet Pro 200 Color MFP, HP LJ Pro CP1025 Printer Series CE311A HP Color LaserJet CE311A Cyan Print Cartridge HP Color LJ Pro 100 MFP, HP LaserJet Pro 200 Color MFP, HP LJ Pro CP1025 Printer Series CE312A HP Color LaserJet CE312A Yellow Print Cartridge HP Color LJ Pro 100 MFP, HP LaserJet Pro 200 Color MFP, HP LJ Pro CP1025 Printer Series CE313A HP Color LaserJet CE313A Magenta Print Cartridge HP Color LJ Pro 100 MFP, HP LaserJet Pro 200 Color MFP, HP LJ Pro CP1025 Printer Series CE320A black print cartridge HP LJ Pro CM1415 Printer Series, HP LJ Pro CP1525 Printer Series CE321A HP Color LaserJet CE321A Cyan Print Cartridge HP Color LaserJet Pro CM1415 MFP, HP Color LaserJet Pro CP1525 Pri, HP LJ Pro CM1415 Printer Series, HP LJ Pro CP1525 Printer Series CE322A HP Color LaserJet CE322A Yellow Print Cartridge HP Color LaserJet Pro CM1415 MFP, HP Color LaserJet Pro CP1525 Pri, HP LJ Pro CM1415 Printer Series, HP LJ Pro CP1525 Printer Series CE323A HP Color LaserJet CE323A Magenta Print Cartridge HP Color LaserJet Pro CM1415 MFP, HP Color LaserJet Pro CP1525 Pri, HP LJ Pro CM1415 Printer Series, HP LJ Pro CP1525 Printer Series, HP LJ Pro CP1525 Printer Series CE390A-X-XC HP LaserJet Print Cartridge CE390A-X-XC HP LaserJet M4555 MFP, HP LJ Entrprise 600 M601pntr, HP LJ Entrprise 600 M602pntr, HP LJ Entrprise 600 M603pntr CE400A-X HP Color LaserJet CE400A-X Black Print Cartridge HP LJ Entrprise 500 Clr M551pntr CE401A HP Color LaserJet CE401A Cyan Print Cartridge HP LJ Entrprise 500 Clr M551pntr CE402A HP Color LaserJet CE402A Yellow Print Cartridge HP LJ Entrprise 500 Clr M551pntr CE403A HP Color LaserJet CE403A Magenta Print Cartridge HP LJ Entrprise 500 Clr M551pntr CE505A-X-XC-XD print cartridge HP LaserJet P2055 Series Printer CE640C print cartridge HP LaserJet M5035 Series MFP CE740A HP Color LaserJet CE740A Black Print Cartridge HP Color LaserJet CP5225 Priter CE741A cyan print cartridge HP Color LaserJet CP5225 Series Printer CE742A yellow print cartridge HP Color LaserJet CP5225 Series Printer CE743A magenta print cartridge HP Color LaserJet CP5225 Series Printer CE830C black print cartridge HP Color LaserJet CM6049f MFP Series CF031A-AC Cyan print cartridge HP CLJ CM4540 MFP CF032A-AC Yello print cartridge HP CLJ CM4540 MFP CF033A-AC Magenta print cartridge HP CLJ CM4540 MFP E4Q0KC developer LaserJet 9055 and 9065 MFP Series E4SKKC drum LaserJet 9055 and 9065 MFP Series E5A5KC developer LaserJet 9085 MFP Series E5EYKC drum LaserJet 9085 MFP Series E60FKC yellow developer LaserJet 9550 MFP Series E7BAKC magenta developer LaserJet 9850 Series MFP E7FSKC cyan developer LaserJet 9850 Series MFP E7HPKC drum LaserJet 9850 Series MFP FBD6KC black developer LaserJet 9850 Series MFP Q1338A-AC-D print cartridge HP LaserJet 4200 Series Printers, HP LaserJet 4220 Series Printers Q1339A print cartridge HP LaserJet 4300 Series Printers Q2610A-D-AC print cartridge HP LaserJet 2300 Series Printers Q2612A-L-AD print cartridge HP LaserJet 1005 Series Printer, HP LaserJet 1010 Series Printer, HP LaserJet 1012 Series Printer, HP LaserJet 1015 Series Printer, HP LaserJet 1018 Series Printer, HP LaserJet 1020 Plus Series , HP LaserJet 1022 Series Printer, HP LaserJet 1300 Series Printer, HP LaserJet 3015 Series Printer, HP LaserJet 3020 Series Printer, HP LaserJet 3050 Series Printer, HP LaserJet 3052 Series Printer, HP LaserJet 3055 Series Printer, HP LaserJet M1319 MFP Q2613A-X print cartridge HP laserjet 1300 Q2624A-X print cartridge HP LaserJet 1150 Series Printer Q2670A black print cartridge Color LaserJet 3500, 3550, 3700 Series printers Q2671A cyan print cartridge Color LaserJet 3500, 3550 Series printers Q2672A HP Color LaserJet Q2672A Yellow Print Cartridge HP Color LaserJet 3500 Printer, HP Color LaserJet 3550 Printer Q2673A magenta print cartridge Color LaserJet 3500, 3550 Series printers Q2681A cyan print cartridge Color LaserJet 3700 Series printers Q2682A HP Color LaserJet Q2682A Yellow Print Cartridge HP Color LaserJet 3700 printer Q2683A magenta print cartridge Color LaserJet 3700 Series printers Q3681C toner LaserJet 9055 and 9065 MFP Series Q3682C toner LaserJet 9055 and 9065 MFP Series Q3683C toner LaserJet 9055 and 9065 MFP Series Q3960A HP Color LaserJet Q3960A Black Print Cartridge HP Color LaserJet 2550 Printer, HP Color LaserJet 2820 Printer , HP Color LaserJet 2840 Printer Q3961A cyan print cartridge Color LaserJet 2550, 2800 Series printers Q3962A yellow print cartridge Color LaserJet 2550, 2800 Series printers Q3963A magenta print cartridge Color LaserJet 2550, 2800 Series printers Q3971A cyan print cartridge Color LaserJet 2550, 2800 Series printers Q3972A yellow print cartridge Color LaserJet 2550, 2800 Series printers Q3973A magenta print cartridge Color LaserJet 2550, 2800 Series printers Q5701C toner LaserJet 9085 MFP Series Q5702C toner LaserJet 9085 MFP Series Q5703C toner LaserJet 9085 MFP Series Q5920C black toner LaserJet Color 9850 MFP Series Q5921C cyan toner LaserJet Color 9850 MFP Series Q5922C yellow toner LaserJet Color 9850 MFP Series Q5923C magenta toner LaserJet Color 9850 MFP Series Q5942A-X-XC-XD print cartridge None Q5945A-AC print cartridge HP LaserJet M4345, HP LaserJet M4345 Series MFP, HP LJ 4345 Series MFP Q5949A-X-XC-XD print cartridge HP LaserJet 1160 Series Printer, HP LaserJet 1320 Series Printer, HP LaserJet 3390 Series Printer, HP LaserJet 3392 Series Printer Q5950A black print cartridge Color LaserJet 4700 Series printer Q5951A cyan print cartridge Color LaserJet 4700 Series printer Q5952A yellow print cartridge Color LaserJet 4700 Series printer Q5953A magenta print cartridge Color LaserJet 4700 Series printer Q6000A-AD HP Color LaserJet Q6000A-AD Black Print Cartridge HP Color LaserJet 1600 Printer, HP Color LaserJet 2600 Printer, HP Color LaserJet 2605 Printer, HP Color LaserJet CM1015 MFP, HP Color LaserJet CM1017 MFP Q6001A cyan print cartridge Color LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600, 2605 Series printers Q6002A yellow print cartridge Color LaserJet CM1015 MFP, CM1017 MFP, 1600, 2600, 2605 Series printers Q6003A HP Color LaserJet Q6003A Magenta Print Cartridge HP Color LaserJet 1600 Printer, HP Color LaserJet 2600 Printer, HP Color LaserJet 2605 Printer, HP Color LaserJet CM1015 MFP, HP Color LaserJet CM1017 MFP Q6460A-AC HP Color LaserJet Q6460A-AC Black Print Cartridge HP CLJ 4730 Series MFP, HP CLJ CM4730 Series MFP Q6461A-AC HP Color LaserJet Q6461A-AC Cyan Print Cartridge HP CLJ 4730 Series MFP, HP CLJ CM4730 Series MFP Q6462A-AC HP Color LaserJet Q6462A-AC Yellow Print Cartridge HP CLJ 4730 Series MFP, HP CLJ CM4730 Series MFP Q6463A-AC HP Color LaserJet Q6463A-AC Magenta Print Cartridge HP CLJ 4730 Series MFP, HP CLJ CM4730 Series MFP Q6470A black print cartridge Color LaserJet CP3505, 3600, 3800 Series printers Q6471A cyan print cartridge Color LaserJet 3600 Series printers Q6472A yellow print cartridge Color LaserJet 3600 Series printers Q6473A magenta print cartridge Color LaserJet 3600 Series printers Q6511A-X-XC-XD print cartridge HP LaserJet 2410 Series Printer, HP LaserJet 2420 Series Printer, HP LaserJet 2430 Series Printer Q7516A-AC print cartridge HP LaserJet 5200 Series Printers Q7551A-X-XC-XD print cartridge HP LaserJet 3005 Series Printer, HP LaserJet 3035 Series MFP, HP LaserJet M3027 Series MFP Q7553A-X-XC-XD print cartridge HP LaserJet M2727 Series MFP, HP LaserJet P2014 Series Printer, HP LaserJet P2015 Series Printer Q7560A black print cartridge Color LaserJet 2700, 3000 Series printers Q7561A cyan print cartridge Color LaserJet 2700, 3000 Series printers Q7562A yellow print cartridge Color LaserJet 2700, 3000 Series printers Q7563A magenta print cartridge Color LaserJet 2700, 3000 Series printers Q7570A-AC print cartridge HP LaserJet 5025 Series MFP, HP LaserJet 5035 Series MFP, HP LaserJet M5025, HP LaserJet M5035 Series MFP, HP LJ M5025, M5035 MFP Series Q7581A cyan print cartridge Color LaserJet CP3505, 3800 Series printers Q7582A yellow print cartridge Color LaserJet CP3505, 3800 Series printers Q7583A magenta print cartridge Color LaserJet CP3505, 3800 Series printers گروه مهندسی هپتاز
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0