تصویر قطعات اصلی تشکیل دهنده کارتریج های لیزری

1392/4/7

شارژ کارتریج لیزری را به متخصص آن بسپارید .

شارژ دستی و غیر اصولی باعث آسیب به دستگاه و کارتریج شما خواهد شد.

عکس زیر جهت آشنایی با قطعات اصلی تشکیل دهنده کارتریج لیزری ( مشکی رنگی)  می باشد.

تگ ها