نمایندگیهای معتبر ماشینهای اداری

1392/11/11

بدر الکتریک
بدر الکتریک

 

دارای نمایندگی از سال: 1390

در محصولات: برد هوشمند

 

بدر الکتریک
بدر الکتریک

 

دارای نمایندگی از سال: 1378 

در محصولات:  ویدئو پروژکتور

 
سام الکترونیک
سام الکترونیک

دارای نمایندگی از سال: 1378

در محصولات:‌ پرینتر، چندکاره،‌ فاکس، مواد مصرفی، ویدئو پروژکتور، LCD مانیتور


 

  
تهران نیک آوا
تهران نیک آوا

دارای نمایندگی از سال: 1377 

در محصولات:‌ ‌‌ ویدئو پروژکتور
مادیران
مادیران

دارای نمایندگی از سال: 1385

در محصولات: فتوکپی، پرینتر، اسکنر، چندکاره، ویدئو پروژکتور، مواد مصرفیمادیران
مادیران

 

دارای نمایندگی از سال: 1390

در محصولات : تصفیه هوا مادیران
مادیران
مادیران

دارای نمایندگی از سال: 1385

در محصولات:  فتوکپی، پرینتر، چندکاره، صندوق فروشگاهی، بارکدخوان، مواد مصرفی

نیکاسا
نیکاسا

دارای نمایندگی از سال: 1378

در محصولات:‌ ‌‌ پرینتر،‌ چند کاره،‌ فاکس،‌‌ مواد مصرفی
سفیر خاورمیانه
سفیر خاورمیانه
سفیر خاورمیانه

دارای نمایندگی از سال: 1377 

در محصولات:‌ کاغذ خردکن، اسکناس شمار،‌ تشخیص اسکناس، کاتر، پایانه فروشگاهی، پرفراژ چک
هورداد رایان
هورداد رایان
هورداد رایان

 

دارای نمایندگی از سال: 1389

در محصولات : نوت بوکنیکو نگرش
نیکو نگرش
نیکو نگرش

 

 

 

دارای نمایندگی از سال: 1388

در محصولات: دوربین عکاسی

ناشوا تکثیر
ناشوا تکثیر
ناشوا تکثیر

دارای نمایندگی از سال: 1386 

در محصولات:‌ فتوکپی، مواد مصرفیجهان گستر
جهان گستر
جهان گستر

دارای نمایندگی از سال: 1378 

در محصولات:‌ ‌ پرینتر،‌ چند کاره،‌ اسکنر،‌ نوت بوک،‌ مواد مصرفی
کامپیوتر ریز
کامپیوتر ریز
کامپیوتر ریز

دارای نمایندگی از سال: 1378

در محصولات:‌ پرینتر، چندکاره، اسکنر، فاکس، مواد مصرفی

r


ایران نوت بوک
ایران نوت بوک
ایران نوت بوک

دارای نمایندگی از سال: 1378

در محصولات:‌ ‌‌نوت بوک
سازگار ارقام
سازگار ارقام
سازگار ارقام

 

دارای نمایندگی از سال: 1387

در محصولات: نوت بوک 
 بهین تکنولوژی
بهین تکنولوژی
 بهین تکنولوژی

 

دارای نمایندگی از سال: 1382 

در محصولات: نوت بوک

اهتمام
اهتمام
اهتمام

دارای نمایندگی از سال: 1389

در محصولات : صندوق فروشگاهی، فیش پرینترآفتاب  شرق
آفتاب شرق
آفتاب  شرق

دارای نمایندگی از سال: 1389 

در محصولات:‌ ‌‌ نوت بوکماشین های اداری آلمارکز
ماشین های اداری آلمارکز
ماشین های اداری آلمارکز

دارای نمایندگی از سال: 1378 

در محصولات: صندوق فروشگاهی، فیش پرینتر، بارکدخوان، لیبل پرینتر و پرفراژ چک
ماتریس
ماتریس
ماتریس

دارای نمایندگی از سال: 1390 

در محصولات:  کامپیوتر بدون کیس
حافظ پخش
حافظ پخش
حافظ پخش

 

 

 

دارای نمایندگی از سال: 1378 

در محصولات: دوربین عکاسی ، دوربین فیلمبرداری
بیدار الکترونیک
بیدار الکترونیک
بیدار الکترونیک

دارای نمایندگی از سال: 1385 

در محصولات:  ویدئوپروژکتور، لیبل پرینتر
پویش افزار پیشرو
پویش افزار پیشرو
پویش افزار پیشرو

 

 

 

دارای نمایندگی از سال: 1384

در محصولات: اسکنر

آوا پرتو پرداز
آوا پرتو پرداز
آوا پرتو پرداز

دارای نمایندگی از سال: 1389 

در محصولات: ویدئوپروژکتورپالیز افزار
پالیز افزار
پالیز افزار

دارای نمایندگی از سال: 1381 

در محصولات: دستگاه حضور  و غیاب


پیشرو گستر جنوب
پیشرو گستر جنوب
پیشرو گستر جنوب

 

 

 

دارای نمایندگی از سال: 1382 

در محصولات: اسکنر

 
خوزستان
خوزستان
خوزستان

دارای نمایندگی از سال: 1377 

در محصولات:  ویدئوپروژکتورآفومار
آفومار
آفومار

دارای نمایندگی از سال: 1382 

در محصولات:‌ دوربین عکاسی
بی او ام
بی او ام
بی او ام

دارای نمایندگی از سال: 1389 

در محصولات:  پرینتر، فتوکپی، چندکارهتکین الکترونیک پاسارگاد
تکین الکترونیک پاسارگاد
تکین الکترونیک پاسارگاد

دارای نمایندگی از سال: 1390 

در محصولات:  صندوق فروشگاهی

تگ ها