چیپ های شارژ کارتریج

1392/11/11

به اطلاع کلیه مشتریان عزیز می رسانیم  که کلیه چیپ های شارژ کارتریج  با کیفیت و قیمت مناسب موجود,و برای کلیه پرینتر ها موجود می باشد:

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1215 – 1217

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1215 – 1217 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1515 – 1518

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1515 – 1518 قابل ريست شدن

چيپ چندكاره HP مدل 1312

چيپ چندكاره HP مدل 1312 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدل 2025

چيپ چندكاره HP مدل 2320

چيپ پرينتر HP مدل 3525

چيپ چندكاره HP مدل 3530

چيپ پرينتر HP مدل 1525 قابل ريست شدن

چيپ چندكاره HP مدل 1415 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدل 1025

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1600 – 2600 – 2605

چيپ چندكاره HP مدلهاي 1015 – 1017

چيپ پرينتر HP مدل 3600

چيپ پرينتر HP مدلهاي 3800 – 3505

چيپ پرينتر HP مدل 4700

چيپ چندكاره HP مدل 4730

چيپ پرينتر HP مدل 4005

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4025 – 4525

چيپ پرينتر HP مدل 5225

چيپ پرينتر HP مدل 5525

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4600 – 4650

چيپ پرينتر HP مدلهاي 5500 – 5550

چيپ پرينتر HP مدلهاي 5500 – 5550 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر HP مدلهاي 3500 – 3550

چيپ پرينتر HP مدل 3700

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1500 – 2500 (كارتريج و درام كيت)

چيپ پرينتر HP مدل 2550  (كارتريج و درام كيت)

چيپ چندكاره HP مدلهاي 2820 – 2840 (كارتريج و درام كيت)

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4500 – 8500

چيپ پرينتر HP مدل 6015 (كارتريج و درام كيت)

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1160 – 1300 – 1320

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2300 – 2400 – 2420 – 2430

چيپ پرينتر HP مدل 5200

چيپ پرينتر HP مدل 4100

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4014 – 4015 – 4515

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2035 – 2055

چيپ پرينتر HP مدلهاي 2014 – 2015 - 2727

چيپ پرينتر HP مدل 3005 – 3027 – 3035

چيپ پرينتر HP مدل 4200

چيپ پرينتر HP مدل 4300

چيپ پرينتر HP مدلهاي 4250 - 4350

چيپ چندكاره HP مدل 4345

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1005 - 1006

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1505 - 1120 – 1522

چيپ پرينتر HP مدل 1102

چيپ چندكاره HP مدلهاي 1132 – 1212 – 1214 – 1217

چيپ پرينتر HP مدلهاي 1566 – 1606

چيپ چندكاره HP مدل 1536

چيپ پرينتر HP مدل 3015

چيپ چندكاره HP مدلهاي 5025 – 5035

——————————————

چيپ پرينتر Canon مدل 5000 – 5100

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 2410 – 5200

چيپ پرينتر Canon مدل 5050

چيپ پرينتر Canon مدل 5050 قابل ريست شدن

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8030 و 8050

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8030 و 8050 قابل ريست شدن

چيپ پرينتر Canon مدل 7200

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 8330 و 8550

چيپ پرينتر Canon مدل 7750

چيپ پرينتر Canon مدل 5300

چيپ پرينتر Canon مدل 5360

چيپ پرينتر Canon مدل 3300

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 3410 – 3460

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 3018 – 3010 – 3100 – 3150 – 3460

چيپ پرينتر Canon مدل 3250

چيپ پرينتر Canon مدل 6300

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 6000 – 8610 – 8620 – 8630

چيپ چندكاره Canon مدلهاي 4410 – 4550

چيپ پرينتر Canon مدلهاي 3500 – 3900 – 3920 – 3950 – 3970

——————————————

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي CLX-3160 – CLX-2160 – CLP-300

چيپست پرينتر Samsung مدل CLP-350

چيپست پرينتر Samsung مدل CLP-510

چيپست پرينتر Samsung مدل  CLP-600 – CLP-650

چيپست پرينتر Samsung مدل  CLP-610 – CLP-660

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي ML 2250, 2251

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي ML 2550, 2551, 2552

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي ML 1630, 1631, SCX 4500

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 4720, 4520

چيپست پرينتر Samsung مدل SCX 4200

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 3560

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 2150

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 2550

چيپست پرينتر Samsung مدل 2850

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 1630

چيپست پرينتر Samsung مدل SCX 4500

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 3050, 3051

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 3470, 3471

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 5330, 5530

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 4725

چيپست پرينتر Samsung مدلهاي SCX 6120, 6220, 6320

چيپست پرينتر Samsung مدل SF 560R

چيپست پرينتر Samsung مدل ML 4550

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1640, 2240 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1660, 1665 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1661, 1666 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 1910, 1915 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 2525, 2580 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 2245 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 3310 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل ML 2855 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SF 650, 650P (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SF 651 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 310, 315 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 320 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 325 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLP 620, 670 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLX 3170, 3175 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLX 3185 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل CLX 6220, 6250 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 3200 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4300 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4600 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4610, 4623 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 4824, 4828 (ريست شو 100%)

چيپست پرينتر سامسونگ مدل SCX 5637 (ريست شو 100%)

درام كارتريج Samsung مدلهاي ML 2550, 2551, 2552 :ا5500 تومان

همچنين تونر آمريكايي پرينتر سامسونگ با كيفيت فوق‎العاده بالا موجود است.

——————————————

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي C 522, 524, 530, 532, 534

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي Optra E 220, 321, 323

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي E 250, 350, 352

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي 330, 332, 340, 342, 203, 204

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي E230/232/330/332

چيپ پرينتر Lexmark مدل E120

چيپ پرينتر Lexmark مدل E450

چيپ پرينتر Lexmark مدل T420

چيپ پرينتر Lexmark مدل T430

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T520, 522

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T620, 622

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T630, 632, 634

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي T640, 642, 644

چيپ پرينتر Lexmark مدلهاي X642, 644, 646

——————————————

چيپ پرينتر Xerox مدل PE120

چيپ پرينتر Xerox مدل PE220

چيپ پرينتر Xerox مدل 3119

چيپ پرينتر Xerox مدل 3200

چيپ پرينتر Xerox مدل 3150

چيپ پرينتر Xerox مدل 3250

چيپ پرينتر Xerox مدل 3420

چيپ پرينتر Xerox مدل 3450

چيپ پرينتر Xerox مدل 3500

چيپ پرينتر Xerox مدل 4118

چيپ پرينتر Xerox مدل M-20

چيپ پرينتر Xerox مدل 3300

چيپ پرينتر Xerox مدل 3428

چيپ پرينتر Xerox مدل 3435

چيپ پرينتر Xerox مدل 4500

چيپ پرينتر Xerox مدل 4510

چيپ پرينتر Xerox مدل 6110

چيپ پرينتر Xerox مدل 6120

چيپ پرينتر Xerox مدل 6125

چيپ پرينتر Xerox مدل 6128

چيپ پرينتر Xerox مدل 6130

چيپ پرينتر Xerox مدل 6140

چيپ پرينتر Xerox مدل C1110

——————————————

چيپ پرينتر Minolta مدل 1300W, 1350W

——————————————

چيپ پرينتر Ricoh مدل FX200

چيپ پرينتر Ricoh مدل AC205

——————————————

چيپ پرينتر Dell مدل 1500

چيپ پرينتر Dell مدل 1600

چيپ پرينتر Dell مدل 1700

چيپ پرينتر Dell مدل 1720

چيپ پرينتر Dell مدل 1815

چيپ پرينتر Dell مدل S2500

چيپ پرينتر Dell مدل M5200, W5300

——————————————

چيپ Sharp مدلهاي AR 5020, 5220, 5316, 5320

——————————————

• كيفيت چيپ‏ها از نوع بسيار مرغوب است و به آساني روي كارتريج نصب مي‎شود.

‎ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ريست چيپ پرينتر و چندكاره‎ سامسونگ براي مدلهاي زير:

CLP-300 – CLP-350 – CLP-510

CLP-600 – CLP-610 – CLP-650 – CLP-660

ML-1630 – ML-1631 – ML-2850

ML-3050 – ML-3470 – ML-3471 – ML-4550 – ML-4551

SF-560 – SF-565 – SF-750 – SF-755

SCX-4016 – SCX-4116 – SCX-4216 – SCX-4500

SCX-4725 – SCX-5330 – SCX-5525 – SCX-5530

SCX-6220 – SCX-6320 – SCX-6122 – SCX-6322

• بديهي است براي ريست چيپ HP و سامسونگ بايد چيپ‎هايتان را براي ما ارسال نماييد.

◄ امكان ارسال چيپ به سراسركشور توسط پست پيشتاز.

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0