قیمت کارتریجهای الماس canon

1392/10/28

**قیمتها به تومان میباشد
**در هنگام خرید به هولوگرام کارتریج دقت فرمایید
**هر سه نوع کارتریج گارانتی تعویض نامحدود دارند
**در صورت اعلام همکاری و خرید بیش از 10 کارتریج از تخفیف برخوردار میشوید
**شارژ و تعمیر و تعویض قطعه تمام تونر کارتریجهای لیست امکان پذیر است
**88593272-88340240

کارتریج لیزر مشکی

الماسC

کارتریج لیزر مشکی

الماسB

کارتریج لیزر مشکی

الماسA

کارتریج لیزر مشکی

canon

55000

70000

100000

کارتریج کانن 22

55000

70000

100000

کارتریج کانن 25

55000

70000

100000

کارتریج کانن 26

55000

70000

100000

کارتریج کانن 27

85000

110000

150000

کارتریج کانن 737

55000

70000

100000

کارتریج کاننfx10

55000

70000

100000

کارتریج کانن 303

55000

70000

100000

کارتریج کانن 715

55000

70000

100000

کارتریج کانن 712

55000

70000

100000

کارتریج کانن 713

55000

70000

100000

کارتریج کانن 708

55000

70000

100000

کارتریج کانن 725

55000

70000

100000

کارتریج کانن 728

55000

70000

100000

کارتریج کانن 719

100000

140000

200000

کارتریج کانن 716

100000

140000

200000

کارتریج کانن 707


تگ ها