کینکت

1392/8/9

چه گفتی ؟بسیاری ازقابلیت های ایکس باکس یک برای حرکت بین منوها ازطریق دستورات صوتی قابل استفاده هستند.کینکت جدید ازمیکروفون های چندفیلتره باقابلیت حذف صداهای مزاحم محیط بهره میبردوقادراست زبان وصدای طبیعی شماراتشخیص دهد.بنابراین دیگر نیازی نیست فریا بزنیدکینکت بروبه منوی اصلی ...کینکت ....کینکت!ودوباره به دنبال دسته بازی بگردید.
تگ ها