تریگرهای چپ وراست

1392/8/7

خوشبختانه درطراحی تریگرهاودکمه های شانه ای کنترل گرایکس باکس جدیدازشیوه حداقلی استفاده شده است دکمه های RBوLBاندکی بزرگترشده اندواکنون فشردن انها اسانتراست وتریگرهانیزطراحی عمق دارخودراحفظ کرده اند.نکته جالب توجه دراین قسمت اضافه شدن حالت بازخوردحسی به تریگرهااست.ازاین طریق باتوجه به اتفاقاتی که درجریان بازی باانها مواجه میشویدهریک ازتریگرهانیزبه صورت مستقل میلزندوواکنش نشان میدهند.
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0