دکمه STARTکجاست?

1392/8/6

برروی کنترل گرایکس باکس جدیددکمه هایLECT-SEوSTARTجای خودرابه دکمه هایی باایکون های دومربع وسه خط داده اند.اگرچه این دکمه هاکارکردمشابهی بامواردقبلی ندارندامااین موضوع چندان هم حاءزاهمیت نیست.زیرابدلیل پشتیبانی کینکت ازمجموعه کاملیازدستورات صوتی این دوکلیدکمترمورداستفاده قرارمیگیرند.دکمه دومربع بیشتربرای تقسیم صفحه به دوقسمت ونمایش قابلیت های دیگرکاربرداردوبافشردن دکمه سه خط نیزراهنمایی ایکس باکس به نمایش درمی اید.
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0