دسته بازی فوق العاده

1392/8/4

کنترل گرجدید ایکس باکس روش بازی کردن شماراتغییرمیدهد.طراحی یک دسته بازی اهمیت بالایی دارد وبسیاری ازکنسول های بازی بخاطرکنترل گرشان موفق میشوندیاشکست میخورند.ازانجایی که کنترل گرها مهمترین وسیله ورودی دریک کنسول بازی هستند.میتواننددروازه ورودشمابه دنیای بازی هاباشند.اگرچه ممکن است این گفته کمی اغراق امیز بنظربرسداما درموردایکس باکس یک بخوبی صدق میکند.پدکنترلی کینکت جدیدصدای شماوفناوری smart glassدرکنارهم شما راقادرمیسازندتابه دنیای سرگرمی های دیجیتال ایکس باکس واردشویدوحتی راه های بیشتری برای تعامل بابازی هاومحتوا رانسبت به گذشته پیش روی شماقرارمیدهند .درحقیقت چگونگی بکارگیری تمامی این دکمه ها تریگرهاوجوی استیک ها درکنارهم است که کنترل گرایکس باکس رابه یک دسته بازی فوق العاده بدل میکندورویای فیلم های علمی تخیلی رابه واقعیت بدل میکند.
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0