جوی استیک واقعی

1392/7/30

اگرچه درنگاه اول به سختی میتوان تغییرات صورت گرفته درکنترل گرایکس باکس جدید را مشاهده کرد.امابنابه گفته مایکروسافت 40تغییر مختلف درطراحی این دسته بازی انجام شده است که درکنارهم کنترل گری رامیسازندکه اگرچه درظاهرمتفاوت به نظرنمیرسدامادرعمل حس بهتر ودقیق تری رابه کاربرمیدهد.البته ظاهرکنترل گرایکس باکس تاپیش ازین نیز فوق العاده بودونیازی به تحول انقلابی نداشت.اماهمین تغییرات صورت گرفته موجب نزدیک ترشدن ان به شرایط ایده ال میشوند.
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0