اینده سرگرمی های دیجیتال

1392/7/30

فصل جدیدی ازدنیای سرگرمی های دیجیتال اغازشده است شرکت مایکروسافت نسل بعدی کنسول بازی ایکس باکس رابانام xbox oneیاایکس باکس یک عرضه میکندواین جعبه جادویی سیاهرنگ راباقدرت فوق العاده وبه همراه دنیایی از امکانات جدید به نمایش میگذارند.مایکروسافت برای نسل جدید کنسول بازی اش تبلیغات زیادی کرده است وکم ترکسی پیدامیشودکه تاثیراین دستگاه درصنعت بازی های کامپیوتری والبته سرگرمی های انلاین را نادیده بگیرد.اهمیت ایکس باکس جدیددراین نکته است که تنها دستگاهی  است که برای سرکرم شدن به ان نیاز داریدوحتما عاشقش میشویدنمایشگاه e3امسال نیزصحنه ای مناسب برای خودنمایی ایکس باکس جدیدبودزیرا بازی های جدیدمایکروسافت برروی این کنسول قدرتمند به نمایش گذاشته شده اند به هرحال ایکس باکس جدیدبا تکیه برقدرت فوق  العاده اش میتواند شمارابه عنوان یک بازیکن بیننده شنونده و مصرف کننده ازنظرسرگرمی های دیجیتال وچند رسانه ای بینیاز کند نام گذاری ایکس باکس جدید بانام oneنیزمفهوم جمع اوری تمام تفریحات دیجیتال را در یک دستگاه یاداوری میکند.اگرچه این موضوع درابتدا کمی گیج کننده است اما بادیدن مهارت ایکس باکس درارایه بازی تلویزیون فیلم موسیقی و... درکنار هم نمیتوان تحت تاثیر قرارنگرفت ایکس باکس یک با استفاده ازسنسور حرکتی کینکت جدید به سرعت بین بازی ها وکانال های تلویزیون حرکت میکندودر همان حال برای دریافت تماس های تصویری اسکایپ باکیفیت full hdنیز اماده است.بنابرین ایکس باکس یک فراتر از یک کنسول بازی ساده است.وهمین موضوع خورهای بازی وتکنولوژی رابیشتر هیجان زده میکند.بازی هایی که درمراسم رونمایی برروی این کنسول به نمایش گذاشته شدهندانچنان زیبا وفوق العاده بودندکه هیچ بازی تابه حال چنین نبوده است.اگرچه هدف ازین کارتنها دزدیدن طرفداران کنسول های رقیب نبود.هدفذ اصلی مایکروسافت ازبرگزاری مراسم رونمایی کنسول جدیدش این بودتابه دنیا نشان دهد که ایکس باکس  یک به دنبال رقابت با کنسول های بازی معمولی همچون wii uوps4نیست بلکه میخواهدبا اپل ارایه دهندگان خدمات تلویزیون واساسا هرجعبه مزاحم دیگری که فضای اتاق نشیمن خانه ها رااشغال کرده است مقابله کند.اگرچه تعدادبازی هایی که بصورت انحصاری برای ایکس باکس یک طراحی شده اندهنوز زیاد نیستند اما دراینده نزدیک عناوین متنوعی ازبازی ها برای این کنسول منتشرخواهندشدوایکس باکس یک اغازگر عصرجدیدی دردنیای بازی ها وسرگرمی های دیجیتال خواهدبود
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0