بررسی تلویزیونLGLA6200

1392/7/25

نخستین چیزی که بادیدن LG LA6200به ذهن انسان خطورمیکنداین است که ازطراحی نمایشگرهای سینما خانواده سری LMدراین محصول دیگراثری دیده نمیود.ان ها حاشیه های بسیارباریکی داشتندکه که تقریبا دیده نمیشد اما این مدل قاب دورنمایشگردارد.البته باریک وزیبااست.قاب این تلویزیون باظرافت بسیاری ساخته شده است .پایه تلویزیون نیز طراحی جالبی دارد به طوریکه حس معلق بودن رابه بیننده القا میکند.LA6200بااینکه نورپس زمینه ال ای دی دارداما انطورکه انتظارمیرفت باریک نیست.البته دلیل محکمی برای این مسیله وجود داردوان جاسازی بلندگوهای20وات داخل بدنه نمایشگر است.این پانل روکش وپرداخت نهایی براق داردکه باعث بازتاب نوردرفضای اتاق میشود.صفحه نمایش این تلویزیون ازنوع IPSست وباهیچ نوع روکشی محافظت نمیشود.حتی خودش هم به خوبی درقاب جاسازی نشده است.وقتی  به تلویزیون دست میزنید قسمت پایین نمایشگرلق میزند.این مسله واقعا ناامیدکننده است وازال جی انتظارنمیرفت چنین پانل طراحی وبه بازارعرضه کند.کلیدهای تلویزیون درسمت راست ان کارگذاشته شده اند ودیگر به چرخاندن پانل نیازی نیست.تقریبا همه پورت های دستگاه درسمت چپ ان جاسازی شده اندوشامل سه پورتHDMI1.4ویواس بی دومیشوند.درپشت پانل سوکت LANخروجیSPDIF:RF-INپورت گروهی کامپوزیت/کامپوننت وخروجی هدفون قراردارند.ال جی برای تلویزیون LA6200خودیک کنترل از راهدورجدید بنام ریموت جادویی درنظرگرفته است.این ریموت میکروفون داخلی داردکه میتوانبه ان دستورات صوتی داد.فرمان های لمسی این کنترل بسیاربهترازنسخه سال گذشته میلادی کارمیکند.درجعبه تلویزیون علاوه برخودپانل چهارعددعینک سه بعدی FPRاویزه NFCودفترچه راهنمای نصب نیز وجوددارد.این تلویزیون از DUAL PLAYنیزپشتیبانی میکنداما عینک های مخصوص ان درجعبه عرضه نمیشوندوبایدجداگانه خریداری کنیداگردریکی دوسال اخیرتلویزیون ال جی خریده باشیدشایدتاحدی باامکانات اشنایی داشته باشید. la6200البته خط تولیدتلویزیون های امسال باسال 2012میلادی بایکدیگرفرق دارنداما بطورمثال ازنظررابط کاربری شبیه هم هستنددرموردتنظیمات تصویر ال جی به شمااجازه میدهدتاحتی تصویر رابرای داشتن خلوص رنگ بهتر تغییر دهید.   RGB.شرکت های دیگراین ویژگی راروی تلویزیون های رده متوسط خودقرارنمیدهندوبه همین دلیل ازاین نظربایدبه الجی احسنت گفت.دوویژگی که باعث ناراحتی ودلخوری کاربران هستندشامل (ماشین زمان دو)و(ON TAG)میشوند.ماشین زمان به کاربراجازه میدهدبرنامه های تلویزیونی مورد علاقه خودراضبط یاحتی برای ضبط ان ها زمانبندی کنید اما بزرگترین مشکل این قابلیت این است که نمیتواندهیچ برنامه ای را ازروی HDMIضبط وذخیره کند...این درحالی است که همه وسایل الکترونیک به خوبی از عهده این کاربر می ایند.کاربر فقط از طریق اتصال کامپوزیت /کامپوننت میتواندبازی های خوددرکنسول بازی اش را ضبط کند.این تلویزیون حدوددوگیگابایت حافظه داخلی دارد.بعلاوه ان کاربرمیتواندازهارددرایواکسترنال نیز برای ضبط برنامه ها استفاده کند.یعنی از حافظه خارجی هم پشتیبانی میکند.قابلیت TAG ONنیزبه کاربراجازه میدهدتابه کمک مجموعه برچسب های NFCتصاویرموجود درگوشی تلفن همراه خودرامستقیما به تلویزیون منتقل کنداما این قابلیت هم مشکلاتی دارد.تگ ان اف سی به جای اینکه برنامه های تلویزیون رابااشاره  روی تگ پخش کندفقط اپلیکیشن های ریموت تلویزیون ال جی را روی گوشی  اندرویدی شمافعال میکند.این یک قابلیت جدیدونوپااست وچندان کاربردی نیست وهمه کاری که انجام میدهد کم کردن زحمت بازکردن برنامه توسط خودکاربر  است.این تلویزیون ابMHLبواسطه یو اس بی  پشتیبانی میکند تا بتوانیدمحتویات گوشی موبایل یاMICRACASTرادرتلویزیون تماشا کنید (دنیای اپیلکیشن هاال جی)امکان دانلوداپلیکیشن هایی همچون فیس بوک یوتیوب و... و(دنیای سه بعدی)نیزامکان دسترسی به برنامه های سه بعدی همچون تریلر فیلم ها ویک یا دوفیلم کامل راازطریق اینترنت برای کاربر مهیا میسازد.کیفیت FPR3Dوبرنامه های سه بعدی معمولی همه خوب به نظرمیرسند.به همین دلیل سردرد کمتری رادرنتیجه تماشای این تصاویر احساس خواهید کردتصاویر تلویزیون LA6200ال جی خیلی هم باکیفیت نیستندوماتناژی ازرنگ ابی را دران مشاهده میکنیم.البته باتغییرتنظیمات تصویرازحالت استاندارد بهISFEXPERTمیتوانیم این مشکل را برطرف کنیم تاپیش از تنظیمات ودرجه بندی کردن تقریبا غیرممکن است که بتوان میزان دقت سیاهی وسفیدی رابطورهمزمان تنظیم کردتنظیم درست رنگ مشکی باعث کم شدن اشباع رنگ سفیدوبرعکس میشود.پس ازتنظیمات بااستفاده ازرنگ سنج spyder 3pro میتوانیدرنگ دقیقی ازمشکی وسفیدداشته باشیداین پانل بطورکلی بسیارخوب است.درطول تماشای تصاویر از کناره های تلویزیون کمترین میزان رنگ توسی وتغییررنگ رادر ان شاهدهستیم یعنی زاویه دیدخوبی داردالبته درکنارصفحه نمایش کمی سیاهی وجودداردکه شاید سایه لبه های لامپ های ال ای دی کناره های نمایشگراست.این مساله رادربرنامه های معمولی تلویزیون دیده میشود.LA6200به واسته دوبلندگوی مجموعا 20وات کیفیت صدای خوبی دارد.همه صداهای باس وبالاخیلی واضح وشفاف پخش میشوند.البته ازانجا که یک تلویزیون متوسط است نبایدخیلی از ان انتظار داشته باشیم اما باهمه این ها کیفیت کلی صدا وتصویر این پانل قابل قبول است فقط باید توجه داشته باید ازنظر اندازه برای سالن های بزرگ سایزهای بزرگتر راانتخاب کنید.این تلویزیون کیفیت صدا و تصویر خوبی دارد امکانات ان بیشتر ازقیمت ان هستندازجمله امکاناتش باید به تغییرات عمده ایجادشده درریموت کنترل جادویی اشاره کردکه رابط کاربری بهتری دارد.جاهایی که تلویزیون LA6200ال جی ایراد داردعدم توانایی درضبط تصویر ازطریقHDMIولق زدن پانل داخل قاب تلویزیون است.  . . ... .
تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0