نظرکالایاب پردازنده ATIV TAB3

1392/7/20

تبلت ATIV TAB3بدنه باریک و وزن بسیارسبک وویندوز8دارد.قلمSPENواپلیکیشنS NOTE2.0نیزازدیگرویژگی های بارزاین دستگاه هستند.ازرقبای این تبلت میتوان به ایسوسVIVO TAB SMARTولنووTHINKPAD TABLETاشاره کرد.تبلت ایسوس یکی ازارزان ترین تبلت های ویندوزهشتی است که قلم نوری نداردوضخامت بدنه اش نیزبیشترازATIV TAB3ست.
تگ ها