از پرینترتان مراقبت کنید

1392/3/11

از خراب شدن پرینترتان بوسیله کیفیت پایین قسمت های آن جدا خودداری فرمائید.ممکن است نیاز به فیوزینگ،پاور سوپلای،لیزر اسکنر، داشته باشد.
تگ ها