از بین بردن پيام هاي هشدار دهنده در مورد كاهش حافظه هارد

1392/6/27

هر چقدر حجم حافظه آزاد و خالي سخت افزار كم شود ، به صورت پياپي اين پيغام وارد مي شود كه حجم ظرفيت كاري ديسك پايين است. در صورت حجم كاري بالا ، اين پيغام هاي متوالي سبب آزار كاربر خواهد شد.
براي حل اين مشكل وارد ريجستري شويد و اطلاعات زير را پيدا كنيد.
HKEY _CURRENT_USER software microsoft windows current version policiesexplorer
در گزينه ارزش DWORD ارزش 1 را وارد كنيد و NO LOW DISK SPACE CHECKS را كليك كنيد.
تگ ها