4پرینترهای موجود سال 92

1392/6/24چندکاره اچ پی HP PSC 6510
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: جوهرافشان حداکثر دقت پرینت: 1200*4800 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 13 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره اچ پی HP PSC 7500A
کاربرد : پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: جوهر افشان حداکثر دقت پرینت: 4800*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A3 سرعت کپی رنگی: 32 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 4800*4800 dpi اتصال بی سیم(Wireless) »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره برادر Brother DCP 7055
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 2400*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 20 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 2400*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره برادر Brother DCP 7065DN
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 2400*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 27 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 2400*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره برادر Brother MFC 8220
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*2400 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 21 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 300*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung CLX 3185
کاربرد : پرینتر،کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 2400*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 4 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung CLX 3185FN
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 2400*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 4 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung CLX 8385ND
کاربرد: پرینتر،کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری رنگی حداکثر دقت پرینت: 9600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی رنگی: 38 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 4623F
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 22 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 4655F
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 24 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چند کاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 4729FD
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه وسفید: 29 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 4824FN
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 24 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 4833FD
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه وسفید: 31 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 5635FN
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 33 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 5637FR
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه وسفید: 35 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره سامسونگ Samsung SCX 6122FN
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 1200*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 22 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره کانن Canon MF 4330D
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 22 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*1200 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره کانن Canon MF 4350D
کاربرد: پرینتر، کپی، اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 22 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 1200*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره کانن Canon MF 4870DN
کاربرد: پرینتر،کپی،اسکنر و فکس (4کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*600 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 25 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.
 
     چندکاره کانن Canon MF3010
کاربرد: پرینتر، کپی و اسکنر (3کاره) نوع چاپگر: لیزری سیاه و سفید حداکثر دقت پرینت: 600*1200 dpi حداکثر سایز کاغذ: A4 سرعت کپی سیاه و سفید: 19 برگ در دقیقه رزولوشن اپتیکال اسکنر: 600*600 dpi »کابل اتصال به کامپیوتر در جعبه کلیه چندکاره ها موجود نمی باشد.        

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0