مشخصات کارتریج های موجود1

1392/6/22


 کارتریج برادر Brother LC 67 M
کارکرد: 325 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: DCP 6690CW, DCP 385 C, MFC 790, DCP 6690CW, MFC 790 CW, 990 CW, 6490 CW » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother LC 67 Y
کارکرد: 325 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: DCP 6690CW, DCP 385 C, MFC 790, DCP 6690CW, MFC 790 CW, 990 CW, 6490 CW » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 150 BK
کارکرد: 2500 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 150 C
کارکرد: 2500 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 150 M
کارکرد: 1500 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 150 Y
کارکرد: 5000 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 155 BK
کارکرد: 5000 برگ قابل استفاده برای دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 155 C
کارکرد: 2500 برگ قابل استفاده برای دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 155 M
کارکرد: 4000 برگ قابل استفاده برای دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 155 Y
کارکرد: 4000 برگ قابل استفاده برای دستگاههای برادر: HL 9450 CDN, HL 9840 CDN, HL 4050 CDN, HL 4040 CDN, HL 9040 CDN, HL 9440 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 2025

 کارتریج برادر Brother TN 2130
کارکرد: 2600 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: DCP 7030, DCP 7040, MFC 7340, MFC 7450, MF 7450, MF 7840W, HL 2140, HL 2170 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 2150
کارکرد: 2600 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: DCP 7030, DCP 7040, MFC 7340, MFC 7450, MF 7450, MF 7840W, HL 2140, HL 2170 » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 2260
کارکرد: 1200 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: 2270WD, 2240D » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 2280
کارکرد: 2600 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: 2240W, 2270WD » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 240 BK
کارکرد: 2200 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9120 CDN, HL 3040 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 240 C
کارکرد: 1400 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9120 CDN, HL 3040 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 240 M
کارکرد: 1400 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9120 CDN, HL 3040 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 240 Y
کارکرد: 1400 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: HL 9120 CDN, HL 3040 CDN » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 
 کارتریج برادر Brother TN 3030
کارکرد: 7500 برگ قابل استفاده در دستگاههای برادر: MFC 8040, MFC 8440, MFC 8840D, MFC 8220, HL 5130, HL 5140, HL 5150D » قبل از خرید نهایی برای چک کردن موجودی، لطفا تماس بگیرید.
 

تگ ها

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in Unknown on line 0