مقایسه پرینتر اچ پی 1214nfhوفکس 612پاناسونیک.

1392/6/16

ر مقایسه با یک فکس 4کاره اچ پی ویک فکس تک کاره پاناسونیک گوشی دار توضیحات ما این است.اگر تعداد فکس دریافتی وفکس ارسالی شما کم میباشد میتوانید یک دستگاه 4کاره که قابلیت پرینت -کپی -اسکن وفکس را دارا میباشد را خریداری نمایید که حداقل از 4کاربرد میتوانید استفاده کنید ومواد مصرفی کارتریج میباشد وپودری محسوب میشود وقابل خشک شدن نیست .اما اگر تعداد فکس دریافتی وارسالی زیاد میباشد وسرعت در اولویت میباشد میتوانید یک فکس تک کاره خریداری نمایید احتمالا مشتریان عزیز در انتخاب دچار تردید میشوند که احتمالا دستگاهای 4کاره دستگاه خوبی نیستد در حالیکه محصولات اچ پی قابل مقایسه با برند های دیگر نیست ومحصولات خوبی محسوب میشود
تگ ها