قیمت کپی شارپ و توشیبا

**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام کپی ها با گارنتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات کپی ها به روی هر محصول کلیک نمایید

**این لیست قیمت مربوط ب تاریخ 94/06/15میباشد

 مدل دستگاه کپی
 سایز و نوع چاپ
قیمت 
SHARP AR-X180 Photocopier
 A3/ کپی سیاه سفید 2.980.000
SHARP AL-2041 Photocopier
 A4/ کپی سیاه سفید 2.540.000
SHARP MX-B200 Photocopier
 A4/ کپی سیاه سفید 1.920.000
SHARP AR-M201 Photocopier A4/ کپی سیاه سفید 2.300.000
 TOSHIBA 857SE Photocopier
 A3/ کپی سیاه سفید 46.620.000
TOSHIBA 2050C Photocopier
 A3/ کپی رنگی 24.700.000
TOSHIBA 457SE Photocopier
 A3/ کپی سیاه سفید 15.850.000
TOSHIBA 306LP Photocopier
 A3/ کپی سیاه سفید 30.615.000
TOSHIBA 2550C Photocopier
 A3/ کپی رنگی 31.160.000