قیمت پرینترها و چندکاره های کانن
**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام پرینترها با گارانتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5 پرینتر از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات پرینترها به روی هر محصول کلیک نمایید

** این لیست قیمت مربوط ب تاریخ 95/05/25میباشد


مدل دستگاه کانن

نوع چاپ

کارایی دستگاه

جوهر / تونر / کارتریج

قیمت

CANON 6020

لیزر مشکی پرینتر تونر کانن 725

CANON 6030

لیزر مشکی پرینتر تونر کانن 725  300.000

CANON 6030W

لیزر مشکی پرینتر وایرلس تونر کانن 725  325.000

CANON 6310DN

لیزر مشکی پرینتر داپلکس تونر کانن 725 750.000

CANON 6230DW

لیزر مشکی پرینتر داپلکس وایرلس تونر کانن 726 470.000

CANON MF211

لیزر مشکی پرینتر سه کاره تونر کانن 737  460.000

CANON MF212W

لیزر مشکی پرینتر سه کاره وایرلس تونر کانن 737 560.000

CANON MF216N

لیزر مشکی پرینتر چهار کاره شبکه تونر کانن 737 660.000

CANON MF217W

لیزر مشکی پرینتر چهار کاره وایرلس تونر کانن 737  760.000

CANON MF226DN

لیزر مشکی پرینتر چهار کاره داپلکس شبکه تونر کانن 737  795.000

CANON MF229DW

لیزر مشکی پرینتر چهار کاره داپلکس وایرلس تونر کانن 737 1.120.000

CANON 7018C

لیزر رنگی پرینتر تونر کانن 729 470.000

CANON 7100CN

لیزر رنگی پرینتر شبکه تونر کانن 731 580.000

CANON MF8230CN

لیزر رنگی پرینتر سه کاره شبکه تونر کانن 731  910.000

CANON MF623CN

لیزر رنگی پرینتر سه کاره شبکه تونر کانن 731  860.000

CANON 8280CW

لیزر رنگی پرینتر چهار کاره وایرلس تونر کانن 731  1.300.000

CANON MF628CW

لیزر رنگی پرینتر چهار کاره وایرلس تونر کانن 731  1.030.000

CANON IP7240

جوهرافشان چاپگر کارتریج کانن 450/451  300.000

CANON IP7250

جوهرافشان چاپگر کارتریج کانن 550/551 300.000

CANON G1400

جوهرافشان چاپگر جوهر کانن 4 رنگ

CANON 6840

جوهرافشان چاپگر

کارتریج کانن 550/551

 720.000

CANON 8740

جوهرافشان چاپگر وایرلس A3 کارتریج کانن 450/451  1.080.000

CANON 2440

جوهرافشان چاپگر سه کاره کارتریج کانن 445/446  120.000

CANON 5740

جوهرافشان چاپگر سه کاره وایرلس کارتریج کانن 470/471  350.000

CANON G2400

جوهرافشان

چاپگر سه کاره

جوهر کانن 4 رنگ


CANON G3400

جوهرافشان

چاپگر سه کاره وایرلس

جوهر کانن 4 رنگ

750.000