قیمت اسکنرهای فلت و فیدر
**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام اسکنرها با گارانتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5 اسکنر از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات اسکنرها به روی هر محصول کلیک نمایید

**این لیست قیمت مربوط ب تاریخ 95/05/25میباشد

 قیمت رزولوشن نوع اسکنر
 مدل اسکنر
 220.000 2400*2400  dpi
 فلت   hp 200
 250.000 4800*4800 dpi
  فلت   hp 300
 950.000 2400*2400 dpi
 فلت-فیدر   hp 5590
 350.000 4800*4800 dpi
  فلت   hp 3110
180.000 2400*2400 dpi
  فلت canon lide 120
 245.000 100-1200 dpi
 فلت canon lide 220
 700.000 1200*600 dpi فلت-فیدر canon DR-F120
 2.270.000 100-1200 dpi
 فیدر   kodak i 2620
 1.850.000
 100-1200 dpi فیدر   kodak i 2420
3.350.000
 100-1200 dpi فیدر   kodak i 2820
 4.850.000 50-600 dpi
 فلت-فیدر   fujitso 7260