لیست قیمت پلاتر/پرینتر عریض
پلاتر اچ پی T790
پلاتر اچ پی T795
پلاتر اچ پی 510