لیست قیمت و کارایی پرینترهای لیزررنگی اچ پی
**تمام قیمتها به تومان میباشد
**تمام پرینترها با گارانتی تحویل داده میشود
**درصورت اعلام همکاری و خرید بیش از 5 پرینتر از تخفیف برخوردار میشوید
**جهت آگاهی از مشخصات پرینترها به روی هر محصول کلیک نمایید

**این لیست قیمت مربوط ب تاریخ 95/05/25میباشد

 مدل پرینتر رنگی
 تونرکارتریج کارایی قابلیت قیمت
 HP 1025NW تونراچ پی 126A پرینتر رنگی تک کاره
 شبکه-وایرلس
630.000
 HP M251N تونراچ پی 131A پرینتر رنگی تک کاره شبکه
 HP M251NW تونراچ پی 131A پرینتر رنگی تک کاره شبکه-وایرلس
 HP M252N تونراچ پی 201A پرینتر رنگی تک کاره شبکه640.000
 HP M252DW تونراچ پی 201A پرینتر رنگی تک کاره دورو-وایرلس
750.000
 HP M351A تونراچ پی 305A پرینتر رنگی تک کاره ساده
 HP M451NW تونراچ پی 305A پرینتر رنگی تک کاره شبکه-وایرلس1.250.000
 HP M451DN تونراچ پی 305A پرینتر رنگی تک کاره دورو-شبکه1.350.000
 HP M452DN تونراچ پی 410A پرینتر رنگی تک کاره دورو-شبکه
1.100.000
 HP M452DW تونراچ پی 410A پرینتر رنگی تک کاره دورو-وایرلسبه زودی
 HP M452NW تونراچ پی 410A پرینتر رنگی تک کاره شبکه-وایرلس1.000.000
 HP M551N تونراچ پی 507A پرینتر رنگی تک کاره شبکه2.250.000
 HP M551DN تونراچ پی 507A پرینتر رنگی تک کاره دورو-شبکه
2.500.000
 HP M553N تونراچ پی 508A پرینتر رنگی تک کاره شبکه1.530.000
 HP M553DN تونراچ پی 508A پرینتر رنگی تک کاره دورو-شبکه 2.250.000
 HP 5225N تونراچ پی 307A پرینتر رنگی تک کاره شبکه A3
3.950.000
 HP M750DN تونراچ پی 650A پرینتر رنگی تک کاره دورو-شبکه A3
7.000.000
 HP M176N تونراچ پی 130A پرینتر رنگی سه کاره اسکن-کپی-شبکه830.000
 HP M177FW تونراچ پی 130A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-فاکس-وایرلس980.000
 HP M276N تونراچ پی 131A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-شبکه
 HP M276NW تونراچ پی 131A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-شبکه-وایرلس
 HP M277N تونراچ پی 201A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-شبکه
930.000
 HP M277DW تونراچ پی 201A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-دورو-وایرلس1.170.000
 HP M475DN تونراچ پی 305A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-دورو-شبکهتوقف تولید
 HP M475DW تونراچ پی 305A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-دورو-وایرلستوقف تولید
 HP M476NW تونراچ پی 312A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-شبکه-وایرلس
 HP M476DN تونراچ پی 312A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-دورو-شبکه1.350.000
 HP M476DW تونراچ پی 312A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-دورو-وایرلس1.450.000
 HP M477FDW تونراچ پی 410A پرینتر رنگی چهارکاره اسکن-کپی-شبکه-وایرلس1.650.000

 شارژ تمامی تونر کارتریجهای لیزری رنگی همراه با تعویض چیپست پذیرفته میشود