گارانتی الماس

 

شرایط ضمـانت الماس اچ پی تاز

 یکم این ضمانت نامه فقط شامل دستگاه اصلی که در این کارت قید گردیده می باشد و شامل سایر وسایل ( قطعات جانبی ، مواد مصرفی و کابلها) نمی گردد

دوم نصب و راه اندازی و آموزش اولیه دستگاه چنانچه توسط کارشناسان مجموعه صورت نگیرد ، ضمانت نامه فاقد اعتبار می باشد

 سوم عیب یابی ، تعمیر و سرویس دستگاه فقط در بخش فنی مجموعه صورت می گیرد

 چهارم هزینه انجام تعمیراتی که به تشخیص شرکت سازنده، خارج از پوشش ضمانت نامه باشد، از خریدار دریافت خواهد شد

 پنجم حمل دستگاه معیوب به الماس هپتاز و بالعکس به عهده خریدار است

 ششم در صورتی که شماره سریال قید شده در کارت مخدوش شود و یا هر یک از قطعات دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت دستکاری گردد، این ضمانت نامه از اعتبار ساقط خواهد شد

هفتم این ضمانت نامه مشکلات نرم افزاری ، هرگونه خرابی اطلاعات در اثر نفوذ ویروس به دستگاه ، از بین رفتن سیستم عامل و استفاده از برنامه های کاربردی را پوشش نمی دهد

هشتم این ضمانت نامه به موارد خرابی ناشی از ضربه ، شکستگی، اتصال به برق ، آب ریختگی ، نفوذ مواد شیمیایی، ورود اشیاء خارجی، استفاده از ولتاژ نامناسب و نوسانات برق شهری، نفوذ گرد و خاک به دستگاه ، حوادث طبیعی و دستکاری تعلق نمی گیرد

 نهم تمام شرایط ضمانت نامه به رویت خریدار رسیده و مورد توافق وی می باشد
 
دهم به دلیل عدم صدور ضمانت نامه المثنی در حفظ و نگهداری کارت ضمانت دقت فرمایید