فیوزینگ

علت آنکه ورق کاغذ بعد از بیرون آمدن از دستگاه گرم است در واقع گذشتن آن از زیر...
علت آنکه ورق کاغذ بعد از بیرون آمدن از دستگاه گرم است در واقع گذشتن آن از زیر فوزینگ است.  فیوزینگ درون دستگاه پرینتر و یا کپی قرار دارد و قابل تعویض میباشد. فیوزینگ ها در گذشته از یک لامپ گرم کننده درون هات رولر تفلون شده و پرس رولر تشکیل شده بودند، اما امروزه جای لامپ را یک المنت گرم کننده و جای هات رولرراهم فیوزر فیلم در فیوزینگ گرفت اند که کا رایی  آن را آسانتر و بهتر کرده اند اما پرس رولر مثل همان مدل قدیم است. 
درام  که اندازه دقیق تونر مورد نیاز برای هر تصویر را در خود دارد آنرا بر روی کاغذ پاچیده و پس از آن بوسیله فیوزینگ حرارت دیده و پخته شده و بر روی کاغذ حک میشوند و در آخر کاغذ بوسیله غلطکی خروجی خارج میشود. اما علت آنکه کاغذ بر اثر گرمای فیوزینگ آتش نمیگیرد در واقع سرعت است که  بر اثر آن سرعت فرصتی برای ایجاد جرقه  و سوختن کاغذ بوجود نمیاید. 
در بعضی از دستگاه های پرینتر و کپی خود دستگاه هشدار تعویض فیوزینگ را با کد های مخصوص میدهد وهچنین اگر خطوطی را بر روی پرینت خود مشاهده کردید میتواند نشانه ای  برای تعویض فیوزینگ و یا یکی از قطعات آن باشد که بهتر است برای اطمینان با یک فرد مجرب در زمینه تعمیرات دستگاه های پرینتر و کپی مشورت نمایید حال شما میتوانید فیوزینگ را به صورت کامل و یا قطعات آنرا هر کدام جداگانه بصورت هیت المنت و فیلم فیوزنگ و پرس رولر خریداری نمایید و بازسازی کنید.
 پرینترهای سازگار
 مدل فیوزینگ پرینتر HP
 HP 2035,HP 2055
فیوزینگ پرینتر 2035
  HP 4200,HP 4350,HP 4300,HP 4200 فیوزینگ پرینتر 4200
  HP 1212,HP 1522,HP 1132,HP 1006 فیوزینگ پرینتر 1005
   HP 1329,HP 1018,HP 1020,HP 3052 فیوزینگ پرینتر 1010
    HP 4015,HP 602,HP 603
 فیوزینگ پرینتر 4014
    HP 706,HP 5100,HP 5200,HP 435 فیوزینگ پرینتر 5000
    HP 2014,HP 2015,HP 1160 فیوزینگ پرینتر 1320
    HP 4050,HP 8100,HP 4000 فیوزینگ پرینتر 4050
    HP 1300,HP 3300,HP 1150 فیوزینگ پرینتر 1200
    HP 3035,HP 3015,HP 3027 فیوزینگ پرینتر 3005
  HP 125,HP 225,HP 201,HP 201
 فیوزینگ پرینتر 127
  HP 276,HP 251 فیوزینگ پرینتر 251
  HP 277,HP 252 فیوزینگ پرینتر 252
  HP 476,HP 451,HP 351 فیوزینگ پرینتر300
  HP 551,HP 3525,HP 553 فیوزینگ پرینتر 551
HP 601,HP 602,HP 603
فیوزینگ پرینتر 601
 HP 400,HP 425,HP 401فیوزینگ پرینتر 400
 HP 1217,HP 1214,HP 1132فیوزینگ پرینتر 1102
HP 402,HP 426
فیوزینگ پرینتر 402
HP 452,HP 477
 فیوزینگ پرینتر 452
HP 1215,HP 2025,HP 1525,HP 1415   فیوزینگ پرینتر 2025
 HP 750,HP 5225 
  فیوزینگ پرینتر 5225
 HP 5525,HP 5550 
  فیوزینگ پرینتر 5500
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر