مگنت تونر کارتریج کانن

مگنت، یک رولر آلومینیومی است که وظیفه انتقال تونر از مخزن کارتریج به درام را بر...
مگنت، یک رولر آلومینیومی است که وظیفه انتقال تونر از مخزن کارتریج به درام را بر عهده دارد.


  نوع چاپ  پرینترهای سازگار  مدل مگنت کانن
 سیاه سفید
 CANON 6020/6000/6030
مگنت کانن725
  سیاه سفید CANON 4430/4450/4570/4410مگنت کانن728
  سیاه سفید CANON 212/211/216/217/226/229
مگنت کانن737
  سیاه سفید CANON 3310/3370
مگنت کانن715
  سیاه سفید CANON 3000/2900
مگنت کانن703 
  سیاه سفید CANON 3300/3360
مگنت کانن708
  سیاه سفید CANON 3010/3100
مگنت کانن712
  سیاه سفید CANON 3250
مگنت کانن713
  سیاه سفید CANON 4010/4120/4360/4150
 مگنت کاننFX10
  سیاه سفید CANON 3100
 مگنت کاننEP26
  سیاه سفید CANON 1120/1110/350 مگنت کاننEP22
  سیاه سفید CANON
  سیاه سفید CANON
  سیاه سفید CANON

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر