مگنت تونر کارتریج اچ پی

مگنت، یک رولر آلومینیومی است که وظیفه انتقال تونر از مخزن کارتریج به درام را بر...
مگنت، یک رولر آلومینیومی است که وظیفه انتقال تونر از مخزن کارتریج به درام را بر عهده دارد. . نوع چاپ

 پرینترهای سازگار
 مدل مگنت اچ پی
 سیاه سفید

 HP 1010/1012/1015/1018/1022/3050
 Q2612A/مگنت HP 1010
  سیاه سفید
 HP 1100/3100/3150/3200
 C4092A/مگنت HP 1100
  سیاه سفید
 HP 1200/1000/1150/1300/3330
 C7115A/مگنت HP 1200
  سیاه سفید
 HP 1320/1160/3390
 Q5949A/مگنت HP 1320
  سیاه سفید
 HP 2015/2014/2727
 Q7553A/مگنت HP 2015
  سیاه سفید
 HP 201/125/127/225
  CF283A/مگنت HP 127
  سیاه سفید
 HP 1566/1606/1600/1536
  CE278A/مگنت HP 1536
  سیاه سفید
 HP 1102/1132/1212/1214/1217
   CE285A/مگنت HP 1212
  سیاه سفید
 HP 1005/1006/1505/1120/1522
   CB436A/مگنت HP 1505
  سیاه سفید
 HP 2035/2055/2030/2050
   CE505A/مگنت HP 2035
  سیاه سفید
 HP 401/401DN/425/402/426/401DW
   CF280A/مگنت HP 400
  سیاه سفید
 HP 2400/2420/3027/3005
   Q6511A/مگنت HP 2430
  سیاه سفید
 HP 3015DN/3015
   CE255A/مگنت HP 3015
  سیاه سفید
 HP 4015/4014/4515
   CC364A/مگنت HP 4015
  سیاه سفید
 HP 5000/5100
   C4129X/مگنت HP 5000
  سیاه سفید
 HP 5200/5025/5035
   Q7516A/مگنت HP 5200
  سیاه سفید
 HP 706/701/435
   CZ193A/مگنت HP 706
  سیاه سفید
 HP 712/725
   CF214A/مگنت HP 712
  سیاه سفید
 HP 601/602/603/4555
    CE90A/مگنت HP 601

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید