فوم رولر تونر کارتریج سامسونگ

فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه...
فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه پرینت، شارژ اضافی روی درام را پاک می کند .


نوع چاپ  پرینترهای سازگار  مدل فوم رولر سامسونگ
سیاه سفید
 SAMSUNG  2160/2165/3400/3405/761
 فوم رولر سامسونگ 101
سیاه سفید SAMSUNG  2020/2021/2070/2078  فوم رولر سامسونگ 111
سیاه سفید SAMSUNG  2950/2955/4727/4729  فوم رولر سامسونگ 103
سیاه سفید SAMSUNG  3200/4500/3205/1860/1666/1630
  فوم رولر سامسونگ 104
سیاه سفید SAMSUNG  1910/4600/4605/4623/2526/2581   فوم رولر سامسونگ 105
سیاه سفید SAMSUNG  1010/1020/1220/4500/4600
 فوم رولر سامسونگ 1210
سیاه سفید SAMSUNG  1610/1615/1620/1640
 فوم رولر سامسونگ 1610
سیاه سفید SAMSUNG  4650/4655/4725
   فوم رولر سامسونگ 117
سیاه سفید SAMSUNG  4321/4521 فوم رولر سامسونگ 4521
سیاه سفید SAMSUNG  3400
   فوم رولر سامسونگ 109
سیاه سفید SAMSUNG 1410/1500/1740/1520/4214/565 فوم رولر سامسونگ 1710
سیاه سفید SAMSUNG  3310/3712/4833/5639
   فوم رولر سامسونگ 205
سیاه سفید SAMSUNG  2250/2252/4720/4520 فوم رولر سامسونگ 2250
سیاه سفید SAMSUNG  2550/2552/2155
 فوم رولر سامسونگ 2550
سیاه سفید SAMSUNG  4824/4858/2850    فوم رولر سامسونگ 209
سیاه سفید SAMSUNG  3050/5530/5835/3471    فوم رولر سامسونگ 208
سیاه سفیدSAMSUNG   6120/6220/6520 فوم رولر سامسونگ 6320
سیاه سفیدSAMSUNG   6145/6245/6555
 فوم رولر سامسونگ 6345
سیاه سفیدSAMSUNG   3562/4050/4555 فوم رولر سامسونگ 3565    

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر