فوم رولر

فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه...
فوم رول  وظیفه شارژ اولیه تونر روی درام را بر عهده دارد و همچنین در پایان پروسه پرینت، شارژ اضافی روی درام را پاک می کند .

 
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر