دکتر بلید

دکتر بلید، تیغه فلزی ای است که میزان تونر روی مگنت تونر کارتریج لیزری را کنترل...
دکتر بلید، تیغه فلزی ای است که میزان تونر روی مگنت تونر کارتریج لیزری را کنترل میکند
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر