فیوزر فیلم

فیوزفیلم یا فیلم فیوزینگ  نواریست استوانه ای با لایه ای تفلون که یکی از بزرگترین...
فیوزفیلم یا فیلم فیوزینگ  نواریست استوانه ای با لایه ای تفلون که یکی از بزرگترین ایرادی که در دستگاه های لیزری ایجاد میشد سوراخ شدن یا پارگی آن است این لایه با لایه تفلونی که دارد سبب میشو تا تونر ها ریخته شده در روی کاغذ بر روی آن نچسبد این قطعه دایما" در حال چرخش میباشد و نیروی چرخش خود را از پرس رولر میگیرد ،کار این قسمت پرس کردن و حرارت دادن به کاغذ می باشد به صورتی که کاغذ بین هیتر و پرس حرکت می کند و حرارت هیتر و فشارهای فنر ها عاملی می شود که پرینت ها پرس گشته و با حرارت پخته شود این مرحله مرحله آخر می باشد
 نوع چاپ
 پرینترهای سازگار
 مدل فیلم فیوزینگ HP
 سیاه سفید
 HP 1000/1160/1150/1022
 فیلم فیوزینگ HP 1010
  سیاه سفید HP 3310/3330/1008/3390
  فیلم فیوزینگ HP 1005
  سیاه سفید HP 3200/1100/E16
  فیلم فیوزینگ HP 1100
  سیاه سفید HP 1320/2014/2015/3055
  فیلم فیوزینگ HP 1300
  سیاه سفید HP 1205/1505/1522
  فیلم فیوزینگ HP 1505
  سیاه سفید HP 1022/1510/1310/1210
  فیلم فیوزینگ HP 2100
  سیاه سفید HP 2200/2300/2400/2500
  فیلم فیوزینگ HP 2200
  سیاه سفید HP 3005
 فیلم فیوزینگ HP 3005
  سیاه سفید HP 3550/3700/2820
  فیلم فیوزینگ HP 3500
  سیاه سفید HP 4100
  فیلم فیوزینگ HP 4100
  سیاه سفید HP 5200/706/435/5100
  فیلم فیوزینگ HP 5200
  سیاه سفید HP 201/127/125/225
  فیلم فیوزینگ HP 127
  سیاه سفید HP 1102/1212/1132
  فیلم فیوزینگ HP 1102

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر