اسکنر contex

شركت Contex یكی از قدیمی ترین و بزرگترین تولید كنندگان اسكنرهای نقشه میباشد....
شركت Contex یكی از قدیمی ترین و بزرگترین تولید كنندگان اسكنرهای نقشه میباشد. اسكنرهای نقشه Contex در سایز های A2, A1، A0 و Over size و در دو نوع اسکنرهای سیاه و سفید و اسکنرهای رنگی عرضه می شوند، که دارای دقت سخت افزاری و تفكیك رنگ مختلف برای كاربردهای مختلف میباشند.
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید