فتوکپی TOSHIBA

توشيبا در طول 130 سال فعاليت تجاري، بطور مدام به منابع قطعي خود از نظر تعالي...
توشيبا در طول 130 سال فعاليت تجاري، بطور مدام به منابع قطعي خود از نظر تعالي خدمات، مهارتها و اطلاعات افزوده تا به اعتبار و شهرت در جهت نوآوري و جلب اعتماد مشتريانش دست يابد. اين شرکت تا کنون جوايز معتبر بسياري را کسب کرده که از آنجمله حايزه “اولين شريک فروشنده” و “بهترين سازنده سال” را مي تون نام برد. در سال 2002 – 2001 ميلادي نيز جايزه فناوري تجاري – BTA براي ششمين بار به اين شرکت اعطا شد.
توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید