رول حرارتی

 سایز رول حرارتی
 کارایی رول
عرض 80میلی متر و طول 60یارد
ژورنال -فیش...
 سایز رول حرارتی
 کارایی رول
عرض 80میلی متر و طول 60یارد
ژورنال -فیش پرینتر-صندوق-نوبت دهی
عرض 110میلی متر و طول 20متر
سنجش شنوایی-پرینترهای حرارتی
عرض 75میلی متر و طول 60یاردژورنال-عابربانک
عرض 59میلی متر و طول 20متر
دستگاههای آزمایشگاهی 
عرض 57میلی متر و طول 20مترکارت خوان-ترازو POS
عرض 44میلی متر و طول 20متر ماشین حساب

توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر