پلاتر

پلاتر یک دستگاه چاپ ویژه است برای چاپ تصاویر گرافیكی و ترسیم های با عرض...
پلاتر یک دستگاه چاپ ویژه است برای چاپ تصاویر گرافیكی و ترسیم های با عرض زیاد.پلاتر قادر به چاپ نقشه ها و نمودارها ،عکس با عرض زیاد جهت  تابلو یا نقشه های صنعتی و شكل ها است .پلاتر برای تهیه متن مناسب نیست زیرا باید هر كاراكتر به صورت منفرد رسم شود كه این كار وقت گیر است


کاتر پلاتر (کاتینگ پلاتر )چیست وچگونه کار میکند؟

پلاترهای پرفروش کمپانی HP در سالهای گذشته

تعمیرات و خدمات ارائه شده در خصوص پلاترهای اچ پی

راهنمای خرید پلاتر

پلاترها چند دسته اند؟

پلاتر چیست؟


توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر
حالت نمایش
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید
امتیازمحصول
تماس بگیرید