تونر شارژ مشکی CANON


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در پک های آلومینیومی یک کیلویی 


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در پک های آلومینیومی یک کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری CANON از جمله

CANON 4010,4012,4120,4122,4150,4680,4720,270,4360

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در پک های آلومینیومی 5 کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری CANON از جمله

CANON 4010,4012,4120,4122,4150,4680,4720,270,4360

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در قوطی سفید 140 گرمی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری CANON از جمله

CANON 4010,4012,4120,4122,4150,4680,4720,270,4360

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در قوطی یک کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری  CANON از جمله

CANON 4010,4012,4120,4122,4150,4680,4720,270,4360

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در قوطی سبز 100 گرم 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری  CANON از جمله

CANON 6000,6030w,6020,211,212W,216N,217W,226DN,229DW 

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


تونر مشکی مخصوص شارژ کارتریج های لیزری CANON در قوطی سبز یک کیلویی 

کیفیت چاپ مطلوب و همخوانی با اکثر پرینترهای لیزری CANON از جمله

 CANON 6000,6030w,6020,211,212W,216N,217W,226DN,229DW

بسته بندی فله و اقتصادی، مناسب برای شارژ کارتریج در حجم نسبتا بالا.


توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر