تونر شارژ رنگی HP

تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 80...

تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 80 گرمی

کیفیت چاپ مطلوب با رنگ های شفاف و زنده و همخوانی با پرینترهای لیزری رنگی  HP از جمله

HP CLJ 1600/ 2600/ 2605/ CM1015/ Cm1017

بسته بندی در بطری کوچک  برای کاربری تمیز و سریع معادل بیش از یک بار شارژ، بسته به مدل کارتریج.

 

تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 45 گرمی

کیفیت چاپ مطلوب با رنگ های شفاف و زنده و همخوانی با پرینترهای لیزری رنگی  HP از جمله

HP CLJ 1215/ 1515/ CM 1415/ CP 1525/ 200/ 276/ 251/ 277/ 252/ 1025/ 177/ 176/ 175

بسته بندی در بطری کوچک  برای کاربری تمیز و سریع معادل بیش از یک بار شارژ، بسته به مدل کارتریج.

 

تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 80 گرمی

کیفیت چاپ مطلوب با رنگ های شفاف و زنده و همخوانی با پرینترهای لیزری رنگی  HP از جمله

HP CLJ 2025/ 2320/ 300/ 351/ 400/ 451/ 476

بسته بندی در بطری کوچک  برای کاربری تمیز و سریع معادل بیش از یک بار شارژ، بسته به مدل کارتریج.


تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 130 گرمی

کیفیت چاپ مطلوب با رنگ های شفاف و زنده و همخوانی با پرینترهای لیزری رنگی  HP سری

HP CLJ 3525/ 551

بسته بندی در بطری کوچک  برای کاربری تمیز و سریع معادل حداقل یک بار شارژ، بسته به مدل کارتریج.


تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 130 گرمی

کیفیت چاپ مطلوب با رنگ های شفاف و زنده و همخوانی با پرینترهای لیزری رنگی  HP از جمله

HP CLJ 3000/ 3600/ 3800/ CP3505/ CLJ 4700/ 4730MFP/ Cp4005

بسته بندی در بطری کوچک  برای کاربری تمیز و سریع معادل حداقل یک بار شارژ، بسته به مدل کارتریج.

 
 

تونر رنگی برای شارژ کارتریج های لیزر رنگی CMYK (آبی زرد قرمز مشکی) HP در بطری های 200 گرمی

کیفیت چاپ مطلوب با رنگ های شفاف و زنده و همخوانی با پرینترهای لیزری رنگی  HP سری های

HP CLJ 5500/ 5550/ CLJ 4600/ 4650/ 5225/ 750/ 5525

بسته بندی در بطری کوچک  برای کاربری تمیز و سریع معادل بیش از یک بار شارژ، بسته به مدل کارتریج.

 

 


توضیحات بیشتر
توضیحات کمتر